Bakgrunn og aktiviteter

Jeg arbeider i en delt stilling som avdelingssjef på Nyfødt Intensiv ved St. Olavs hospital og førsteamanuensis ved IKOM, NTNU. Jeg er utdannet barnelege og har jobbet som nyfødtlege i mange år. Jeg er en del av CEBRA-gruppen på IKOM og driver undervisning og forskning innen nyfødtmedisinske emner. 

Mine interesseområder er særlig tidlig nevroproteksjon etter fødselsasfyksi, tidlig deteksjon av cerebral parese i grupper med høy risiko (f.eks. premature og barn som har gjennomgått fødselsasfyksi) og etiske problemstillinger innen moderne nyfødtmedisin med spesielt fokus på barn født på levedyktighetsgrensen. Jeg er også involvert i flere forskningsprosjekter innen nyfødthelse i et globalt perspektiv. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner