Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er HMS-koordinator og lokal strålevernkoordinator (administrativ hovedkontakt) ved Institutt for klinisk og molekylær medisin, og skal sørge for at HMS-arbeidet ved instituttet drives og utvikles i tråd med NTNUs retningslinjer. Jeg kan bistå ved risikovurderinger, registreringer i eksponeringsregisteret og stoffkartoteket, eller ved spørsmål i forbindelse med melding av avvik. Jeg kan videreformidle kontakt med HMS-seksjonen ved behov for målrettet helseundersøkelse eller tilpasning av dataarbeidsplassen. Jeg er ansvarlig for å avholde HMS-opplæring for alle nye ansatte og studenter som skal arbeide i IKOMs laboratorier, så ta kontakt ved behov for denne typen opplæring.

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner