Bakgrunn og aktiviteter

PhD kandidat i klinisk medisin hvor jeg gjennomfører en spørreskjemabasert observasjonsstudie på svekkede varselsymptomer for lavt blodsukker hos barn og ungdom med diabetes mellitus type 1. Vi ser også på frykt for lavt blodsukker blant disse pasientene og deres foreldre.

Andre forskningsinteresser er effekter av høy-intensitets intervalltrening der jeg har samarbeidet med CERG (NTNU) i en randomisert studie i min hovedoppgave på medisinstudiet.

Jeg er også universitetslektor ved NTNU som undervisningsenhetsleder (UE-leder) i pediatri og vikarierende eksamensleder for medisinstudiet. Jeg er også med i prosjektgruppen til NTNU Link (desentralisert studieløp ved profesjonsstudiet i medisin).

 

Bakgrunn

Cand.med fra NTNU 2011

Turnustjeneste Ålesund sjukehus og Aure legekontor 2011-2013

Lege i spesialisering ved Barne- og ungdomsklinikken, St Olavs Hospital fra 2013

Stipendiat i medisin, IKOM, NTNU fra 2014

Universitetslektor, IKOM og MH, NTNU fra hhv. mars 2018 og april 2019.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner