Toppforskning

Toppforskning

Laboratorium

NTNUs toppforskning skal bidra til å realisere NTNUs mål for forskning i internasjonal toppklasse.

Virkemidlene er finansiert av Norges forskningsråd, EU og private aktører som belønner høy vitenskapelig kvalitet. Toppforskning realiseres også ved strategisk prioritering av NTNUs egne ressurser.

Horisont 2020


Horisont 2020 logo

Horisont 2020

Aktiv deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon er en hovedprioritering ved NTNU.

ERC


ERC logo

ERC-prosjekter

Flere fremragende forskere ved NTNU er tildelt prestisjefylte stipend fra ERC – Det europeiske forskningsrådet.

Kavli


Kavil, hjernecelle

Kavli-instituttet

Kavli-instituttet arbeider for å forstå tilsynekomstene av hjernefunksjoner i ethvert system hos alle arter.

SFF – Senter for fremragende forskning


Logo SFF – Sentre for fremragende forskningSenter for fremragende forskning

SFF Sentre for fremragende forskning er viet langsiktig, konsentrert og grunnleggende forskning på høyt internasjonalt nivå.

SFI – Senter for forskningsdrevet innovasjon


SFI logo

Senter for forskningsdrevet innovasjon

SFI Sentre for forskningsdrevet innovasjon bygger eller styrker norske forskningsmiljøer og innovativt næringsliv.

FME – Forskningssenter for miljøvennlig energi


FME logo

Forskningssenter for miljøvennlig energi

FME Forskningssentre for miljøvennlig energi arbeider med teknologiutvikling innen fornybar energi og CO₂-håndtering.

K.G. Jebsen-sentre


KG Jebsen, logo

K.G. Jebsen-sentre

K.G. Jebsen-stiftelsen bidrar økonomisk til å styrke uavhengig forskning og bygge forskningsmiljøer på høyt internasjonalt nivå.

Stjerneprogrammet


Stjerneprorgammet, gruppeStjerneprogrammet

I Stjerneprogrammet er unge forskere plukket ut og gis de beste muligheter for å hevde seg ytterligere internasjonalt.

Onsager Fellowship


Onsager Fellow, gruppeOnsager Fellowship

Onsager Fellowhip Programme rekrutter unge, internasjonalt fremragende forskere for å styrke fagmiljøer ved NTNU.

Postdoktorer


Postdok, gruppePostdoktorer

NTNU støtter karriereutvikling for postdoktorer slik at de kan få gode karrieremuligheter i Norge og utlandet.