Toppforskning

Toppforskning

NTNUs toppforskning er finansiert av Norges forskningsråd, EU og private aktører, og ved strategisk prioritering av NTNUs egne ressurser.

ERC Horizon

 

ERC-stipend

ERC, logo

Flere fremragende forskere ved NTNU er tildelt prestisjefylte stipend fra ERC.

 

Horisont Europa

Horisont Europa, ill.

Aktiv deltakelse i det europeiske Horizon Europe er en hovedprioritet ved NTNU. 

 

Horisont 2020

Horisont 2020, logo.

NTNU har omlag 200 signerte prosjekter i EUs rammeprogram Horisont 2020.

SFF SFI FME

 

Senter for fremragende forskning

SFF, logo.

Forskning på komplekse problemstillinger i forskningsmiljøer med ambisiøse ideer.

 

Senter for forskningsbasert innovasjon

SFI, logo.

Bygger og styrker samarbeid mellom forskningsmiljøer og innovativt næringsliv.

 

Forskningssenter for miljøvennlig forskning

FME, logo.

Utvikler teknologi innen fornybar energi og CCS, med potensial for verdiskaping.

Kavli KGJebsen Onsager Fellowship Stjerneprogrammet Postdocs

 

Kavli Institute for Systems Neuroscience

Grunnlagt av nobelprisvinnerne May-Britt Moser og Edvard Moser.

 

K.G. Jebsen-senter

Stiftelsen K.G. Jebsen bidrar økonomisk til å styrke uavhengig forskning og bygge forskningsmiljøer.

 

Onsager Fellowship programme

Unge, internasjonalt fremragende forskere for styrke fagmiljøer ved NTNU.

 

Stjerneprogrammet

Programmet gir unge forskere de beste muligheter for å hevde seg ytterligere.

 

Postdoktor

Karriereutvikling for postdoktorer slik at de kan få gode karrieremuligheter.