Toppforskning

Bioingeniør i laboratorium med beinmargsprøver.

NTNU Toppforskning skal bidra til å realisere NTNUs mål for forskning i internasjonal toppklasse.

Toppforskning omfatter virkemidler finansiert av Norges forskningsråd, EU og private aktører som belønner høy vitenskapelig kvalitet, samt strategisk prioritering av NTNUs egne ressurser.


ERC-prosjekter

Fremragende forskere har stipend fra det europeiske forskningsrådet (ERC).

Horisont 2020-prosjekter

Aktiv deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon er en hovedprioritering ved NTNU.

Kavli Institute for Systems Neuroscience

Kavli-instituttene i verden arbeider med astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Kavli-instituttet ved NTNU har som mål forstå tilsynekomstene av hjernefunksjoner i ethvert system hos alle arter.

Sentre for fremragende forskning (SFF)

Forskningsmiljøer som er viet langsiktig, grunnleggende forskning på høyt internasjonalt nivå.

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Forskningsmiljøer som bygger eller styrker norske forskningsmiljøer som arbeider tett sammen med innovativt næringsliv.

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

Forskningsmiljøer som arbeider med teknologiutvikling innenfor fornybar energi som sol, vind, enøk og bioteknologi samt CO₂-håndtering.

K.G. Jebsen-sentre

K.G. Jebsen-stiftelsen bidrar økonomisk til å styrke uavhengig forskning og bygge forskningsmiljøer på høyt internasjonalt nivå.

Stjerneprogrammet

Unge forskere som allerede har utmerket seg internasjonalt, er plukket ut til programmet som er utviklet for å gi forskerne de beste muligheter for å hevde seg ytterligere internasjonalt.

Onsager Fellowship Programme

Program som rekrutter unge, internasjonalt fremragende forskere for å styrke fagmiljøer ved NTNU.

Postdoktorer

NTNU støtter karriereutvikling for over 300 postdoktorer i tiden ved universitetet slik at de kan ha så gode karrieremuligheter i Norge og utlandet som mulig.

Wed, 05 Dec 2018 13:08:02 +0100

 

Spørsmål om forskning ved NTNU?

Kontakt: