Toppforskning

Toppforskning

NTNUs toppforskning er finansiert av Norges forskningsråd, EU og private aktører, og ved strategisk prioritering av NTNUs egne ressurser.

SFF SFI FME

SFF

SFF, logo.

SFF – Senter for fremragende forskning

Forskning på komplekse problemstillinger i forskningsmiljøer med ambisiøse ideer.

SFI

SFI, logo.

SFI – Senter for forskningsbasert innovasjon

Bygger og styrker samarbeid mellom forskningsmiljøer og innovativt næringsliv.

FME

FME, logo.

FME – Forskningssenter for miljøvennlig forskning

Utvikler teknologi innen fornybar energi og CCS, med potensial for verdiskaping.

ERC Horizon

Horisont Europa

Horisont Europa

Aktiv deltakelse i EUs rammeprogram Horisont Europa er en hovedprioritet ved NTNU. 

Horisont 2020

Horisont 2020

NTNU har 263 prosjekter i rammeprogrammet Horisont 2020.

ERC-stipend

ERC-stipend

Flere forskere ved NTNU er tildelt prestisjefylte ERC-stipend.

Kavli og KG Jebsen

Kavli Institute for Systems Neuroscience

Kavli Institute for Systems Neuroscience

Grunnlagt av nobelprisvinnerne May-Britt Moser og Edvard Moser for å undersøke avanserte hjernefunksjoner.

K.G. Jebsen-senter

K.G. Jebsen-senter

Stiftelsen K.G. Jebsen bidrar økonomisk til å styrke uavhengig forskning og bygge forskningsmiljøer.

Onsager Fellowship Stjerneprogrammet Postdocs

Onsager Fellowship programme

Onsager Fellowship programme

Unge, internasjonalt fremragende forskere  styrker fagmiljøer ved NTNU.

Stjerneprogrammet

Stjerneprogrammet

Unge forskere gis de beste muligheter for å hevde seg ytterligere.

Postdoktor

Postdoktor

Karriereutvikling for postdoktorer fremmer karrieremulighetene.