Toppforskning

Toppforskning

NTNUs toppforskning er finansiert av Norges forskningsråd, EU og private aktører, og ved strategisk prioritering av NTNUs egne ressurser.

ERC Horizon

Horisont Europa, ill.

Horisont Europa

Aktiv deltakelse i det europeiske Horizon Europe er en hovedprioritet ved NTNU. 

Horisont 2020, logo.

Horisont 2020

NTNUs prosjekter i EUs rammeprogram Horisont 2020.

ERC, logo

ERC-stipend

Flere fremragende forskere ved NTNU er tildelt prestisjefylte stipend fra ERC.

SFF SFI FME

SFF, logo.

SFF – Senter for fremragende forskning

Forskning på komplekse problemstillinger i forskningsmiljøer med ambisiøse ideer.

SFI, logo.

SFI – Senter for forskningsbasert innovasjon

Bygger og styrker samarbeid mellom forskningsmiljøer og innovativt næringsliv.

FME, logo.

FME – Forskningssenter for miljøvennlig forskning

Utvikler teknologi innen fornybar energi og CCS, med potensial for verdiskaping.

Kavli og KG Jebsen

 

Kavli Institute for Systems Neuroscience. Foto av gridceller i hjernen.

Kavli Institute for Systems Neuroscience

Grunnlagt av nobelprisvinnerne May-Britt Moser og Edvard Moser.

 

KG Jebsen logo.

K.G. Jebsen-senter

Stiftelsen K.G. Jebsen bidrar økonomisk til å styrke uavhengig forskning og bygge forskningsmiljøer.

Onsager Fellowship Stjerneprogrammet Postdocs

 

Onsager Fellowship Programme. Banner.

Onsager Fellowship programme

Unge, internasjonalt fremragende forskere for styrke fagmiljøer ved NTNU.

 

Stjerneprogrammere 3.0 deltakere. Foto.

Stjerneprogrammet

Programmet gir unge forskere de beste muligheter for å hevde seg ytterligere.

 

Postdoktorer i samtale. Foto.

Postdoktor

Karriereutvikling for postdoktorer slik at de kan få gode karrieremuligheter.