Toppforsking

Toppforsking

NTNUs toppforsking er finansiert av Noregs forskingsråd, EU og private aktørar, og ved strategisk prioritering av NTNUs eigne ressursar.

Finansiert av Noregs forskingsråd

Finansiert av Noregs forskingsråd

SFF logo

Senter for framifrå forsking – SFF

SFF forsker på komplekse problemstillingar i forskingsmiljø med ambisiøse idear.
Senter for framifrå forsking
SFI logo

Senter for forskingsdriven innovasjon – SFI

SFI byggjer og styrkjer samarbeid mellom forskingsmiljø og innovativt næringsliv.
Senter for forskingsdriven innovasjon
FME logo

Forskingssenter for miljøvennleg energi – FME

FME utvikler teknologi innanfor fornybar energi og CCS med potensial for verdiskaping.
Forskingssenter for miljøvennleg energi

Finansiert av EU

Finansiert av EU

EUs rammeprogram

Horisont Europa

NTNU i EUs rammeprogram FP7, H2020 og Horisont Europa.
Horisont Europa
ERC

ERC-stipend

Flere forskarar ved NTNU er tildelte prestisjefylte ERC-stipend.
ERC-stipend

Finansiert av stiftingar

Finansiert av stiftingar

Kavli Institute of Systems Neuroscience

Grunnlagt av nobelprisvinnarane May-Britt Moser og Edvard Moser for å undersøke avanserte hjernefunksjonar.
Kavli Institute of Systems Neuroscience

K.G. Jebsen-senter

Stiftinga K.G. Jebsen bidreg økonomisk til å styrke uavhengig forsking og bygge forskingsmiljø.
K.G. Jebsen-sentre

NTNUs interne program

NTNUs interne program

Onsager Fellowship Programme

Unge, internasjonalt framifrå forskarar styrker fagmiljø ved NTNU.
Onsager Fellowship Programme

Stjerneprogrammet

Unge forskarar blir gitt dei beste moglegheiter for å hevde seg ytterlegare.
Stjerneprogrammet