Toppforskning

Toppforskning

NTNUs toppforskning er finansiert av Norges forskningsråd, EU og private aktører, og ved strategisk prioritering av NTNUs egne ressurser.

Finansiert av Forskningsrådet

Finansiert av Forskningsrådet

SFF logo
SFF

Senter for fremragende forskning – SFF

SFF forsker på komplekse problemstillinger i forskningsmiljøer med ambisiøse ideer.
Senter for fremragende forskning
SFI logo
SFI

Senter for forskningsbasert innovasjon – SFI

SFI bygger og styrker samarbeid mellom forskningsmiljøer og innovativt næringsliv.
Senter for forskningsbasert innovasjon
FME logo
FME

Forskningssenter for miljøvennlig energi – FME

FME utvikler teknologi innen fornybar energi og CCS med potensial for verdiskaping.
Forskningssenter for miljøvennlig energi

Finansiert av EU

Finansiert av EU

EUs rammeprogram

Horisont Europa

NTNU i EUs rammeprogram FP7, H2020 og Horisont Europa.
Horisont Europa
ERC

ERC-stipend

Flere forskere ved NTNU er tildelt prestisjefylte ERC-stipend.
ERC-stipend

Finansiert av stiftelser

Finansiert av stiftelser

Kavli

Kavli Institute of Systems Neuroscience

Grunnlagt av nobelprisvinnerne May-Britt Moser og Edvard Moser for å undersøke avanserte hjernefunksjoner.
Kavli Institute of Systems Neuroscience
K.G. Jebsen

K.G. Jebsen-senter

Stiftelsen K.G. Jebsen bidrar økonomisk til å styrke uavhengig forskning og bygge forskningsmiljøer.
K.G. Jebsen-sentre

NTNUs programmer og støtte

NTNUs programmer og støtte

Onsager

Onsager Fellowship Programme

Unge, internasjonalt fremragende forskere styrker fagmiljøer ved NTNU.
Onsager Fellowship Programme
Stjerneprogrammet

Stjerneprogrammet

Unge forskere gis de beste muligheter for å hevde seg ytterligere.
Stjerneprogrammet
Postdoktor

Postdoktor

Støtte til postdoktorer fremmer karrieremuligheter innen- og utenlands.
Postdoktor