Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er utdannet cand. med. utgått fra Universitet i Tromsø i 2010. I 2012 begynte jeg som lege i spesialisering ved Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs hospital. Kst. overlege ved seksjon for Barneonkologi og hematologi fra 2019. Hovedinteressen min er akutt lymfatisk leukemi, benign hematologi og målrettet molekylær behandling av kreft. 

Jeg gjorde min PhD hos Rø/Børset-laben ved Myelomastosegruppen, IKOM 2014-2018. Her forsket jeg på betydningen av fosfatasen PRL-3 i B-cellekreftsykdommene akutt lymfatisk leukemi (ALL), Hodgkins lymfom og myelomatose. I mitt doktorgradsarbeid fant jeg at kreftcellene har høyere uttrykk av PRL-3 enn friske celler, og at PRL-3 var viktig for at kreftcellene skulle spre seg (migrere) og vokse (prolifere). Dette kan tyde på at PRL-3 kan være et nytt angrepspunkt i behandlingen av B-cellekreft.

Fra november 2018 begynte jeg som forsker i 50% med prosjektet "Behandlings-relatert død i NOPHO ALL 2008 protokollen". Dette er en studie som utgår fra Childhood Cancer Research Group ved IKOM, NTNU og NOPHO Event group. Prosjektet ledes av overlege/avdelingssjef Bendik Lund, instituttleder og overlege Torstein B. Rø og meg selv. Prosjektet er finansiert av Barnekreftforeningen. 

Førsteamanuensis i barneonkologi fra 01.01.19 ved IKOM, NTNU.

Undervisning:

Pediatrisk hematologi - kurs for leger i spesialisering - Foreleser

Pediatrisk hematologi og kreft - kurs for leger i spesialisering (nytt kurs fra 2020) - Kursleder

Uketjeneste for 4. års medisinerstudenter i Barneonkologi og hematologi

Cancer in children - forelesning stadium IID

Pediatric Hematology - forelsning/kurs stadium IID

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Hjort, Magnus Aassved; Rø, Torstein Baade; Børset, Magne; Slørdahl, Tobias Schmidt; Lund, Bendik. (2018) Phosphatase of regenerating liver -3 as a target for treatment of B cell malignancies. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2018. ISBN 9788232632725.