Forkurs og oppfriskningskurs

Studenter på teknostart og realstart. Foto: Kai T. Dragland

Teknostart og Realstart

NTNU i Trondheim

 • Teknostart er obligatorisk for førsteårs sivilingeniørstudenter.
 • Realstart er obligatorisk for studenter som begynner på realfagstudier (informatikk, matematikk og naturfag).

Forkurs - veier til teknologi- og ingeniørfag (Y-vei og TRES)

NTNU i Trondheim


NTNU i Gjøvik

 • Tresemesterordningen er et intensivt og tilpasset opplegg for deg som har generell studiekompetanse og vil søke bachelor i ingeniørfag, men mangler fordypning i matematikk og/eller fysikk (R1, R2 og Fysikk 1).

 • R1-kurs er for deg som ikke oppfyller tilleggskravet om R1. For utdanningene Bachelor i IT-drift og informasjonssikkerhet, Bachelor i geomatikk og Bachelor i programmering er opptakskravet generell studiekompetanse + R1/S2.
 • Y-vei er et obligatorisk forkurs med undervisning i matematikk for Y-vei studenter på bygg og maskin, over to uker i siste halvdel av juni. I første høstsemester tar du R2 parallelt med de andre ordinære emnene i studieplanen for ingeniørutdanning, samt at emnet kommunikasjon og norsk begynner midt i første og fortsetter til mai i andre semester. I andre semester tar du også fysikk i tillegg til de ordinære emnene.

NTNU i Ålesund

Oppfriskningskurs

Oppfriskningskurs er et frivillig ekstratilbud til nye studenter ved NTNU som føler de trenger å få frisket opp deler av pensum


NTNU i Trondheim

 • Oppfriskningskurs i matematikk  tar for seg sentrale deler av R1 og R2 som nye studenter erfaringsmessig enten har glemt eller finner vanskelig.
 • Forkurs i lineær algebra og differensialligninger Formålet med forkurset er å gi en innføring i lineær algebra og ordinære differensialligninger for studenter som ikke har tilstrekkelig bakgrunn i dette. Kurset er frivillig (men anbefalt).

 • Forkurs i kjemi for deg som har behov for å tilegne seg eller oppdatere seg på de viktigste basiskunnskaper før undervisningen i kjemifagene tar til
 • Kompleks analyse er for ingeniører (Bachelor) som er tatt opp til Master i Elektronikk og Master of Science in Electric Power Engineering anbefales det sterkt å ta forkurset i Kompleks analyse og forkurset i elektromagnetisme. Forkurs Kompleks analyse vil også være aktuelt for masterstudenter i Energibruk og energiplanlegging.
 • Elektromagnetisme er for ingeniører (Bachelor) som er tatt opp til Master i Elektronikk og Master of Science in Electric Power Engineering anbefales det sterkt å ta forkurset i Kompleks analyse og forkurset i elektromagnetisme.
 • Forkurs for lærer er for søkere til lærerutdanning hvor det er skjerpet krav om matematikk fra videregående skole. Dette er et tilbud som kun gis til søkere i samordna opptak.

NTNU i Ålesund