Forkurs og oppfriskningskurs

Studenter på teknostart og realstart. Foto: Kai T. Dragland

Teknostart og Realstart

NTNU i Trondheim

  • Teknostart er obligatorisk for førsteårs sivilingeniørstudenter.
  • Realstart er obligatorisk for studenter som begynner på realfagstudier (informatikk, matematikk og naturfag).

Forkurs - veier til teknologi- og ingeniørfag (Y-vei og TRES)

NTNU i Trondheim


NTNU i Gjøvik

  • Tresemesterordningen er et intensivt og tilpasset opplegg for deg som har generell studiekompetanse og vil søke bachelor i ingeniørfag, men mangler fordypning i matematikk og/eller fysikk (R1, R2 og Fysikk 1).

  • Y-vei er et obligatorisk forkurs med undervisning i matematikk for Y-vei studenter på bygg og maskin, over to uker i siste halvdel av juni. I første høstsemester tar du R2 parallelt med de andre ordinære emnene i studieplanen for ingeniørutdanning, samt at emnet kommunikasjon og norsk begynner midt i første og fortsetter til mai i andre semester. I andre semester tar du også fysikk i tillegg til de ordinære emnene.

NTNU i Ålesund

Forkurs - lærerutdanning

Forkurs for lærer er for søkere til lærerutdanning hvor det er skjerpet krav om matematikk fra videregående skole. Dette er et tilbud som kun gis til søkere i samordna opptak.

Forberedende kurs og oppfriskningskurs

Forberedende kurs og oppfriskningskurs er et frivillig ekstratilbud til nye studenter ved NTNU som føler de trenger å få frisket opp deler av pensum.


NTNU i Trondheim


NTNU i Ålesund