Ingvild Aune

Dosent i Jordmorfag. Studieprogramleder ved Jordmorutdanningen

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie Fakultet for medisin og helsevitenskap
73412217 90656714
Øya helsehus, Mauritz Hansens gate 2, 7004 Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Ingvild Aune er Dosent i jordmorfag og studieprogramleder ved Jordmorutdanningen, NTNU. Hennes forskningsområder er innenfor svangerskap,-fødsel og barseltid og omfatter tema som fremming av en normal fødsel, kvinnens fødselsopplevelse, relasjonell kontinuitet i jordmoromsorg, kvinners opplevelser av ultralydundersøkelser i svangerskapet og jordmødres ideologi og utøvelsen av faget. Hennes forskningsområder er også  innenfor utdanning av jordmorstudenter og tverrfaglighet i utdanning.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Aune, Ingvild; Dahlberg, Unn. (2016) En helsefremmende fødselsomsorg. Helsefremming i Spesialisthelsetjenesten.