Bakgrunn og aktiviteter

Ingvild Aune er dosent i jordmorfag ved Jordmorutdanningen, Institutt for Samfunnsmedisin og Sykepleie, Fakultet for Medisin og Helsevitenskap, NTNU. Hennes forskningsområder er innenfor fremming av en normal fødsel, kvinnens fødselsopplevelse, relasjonell kontinuitet i jordmoromsorg, kvinners opplevelser av ultralydundersøkelser i svangerskapet, jordmødres ideologi og utøvelsen av faget, utdanning av jordmorstudenter og tverrfaglighet i utdanning.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Aune, Ingvild; Dahlberg, Unn. (2016) En helsefremmende fødselsomsorg. Helsefremming i Spesialisthelsetjenesten.