Bakgrunn og aktiviteter

Hematolog. Hovedinteresse kronisk myelogen leukemi. Formann Nordisk KML studiegruppe

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kompetanseord