Bakgrunn og aktiviteter

Faglige interesser:

  • Non-coding RNA
  • Bioinformatics
  • Biomarkers

Forskningsprosjekt:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner