Nyskaping

Skjerm med tekst Møt fremtiden på NTNU!

Mange forskningsmiljøer ved NTNU har et godt og velutviklet samarbeid og partnerskap med næringslivet og det offentlige om forskerutdanning, studentprosjekter, utveksling av kunnskap og konkret kompetanse. Her finner du NTNUs tjenester og tiltak innen nyskaping.


Stor satsing på innovasjon

Rektor Gunnar Bovim og prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes lanserte NTNUs nye store satsing på innovasjon under Technoport 2018 i Trondheim 28. februar:

NTNU Strategisk program for kunnskapsbasert innovasjon (SKI)

Programmet er et nytt målrettet utviklingsprosjekt med formål å øke omsetting av NTNUs kunnskap, ideer, teknologi, metoder og resultater fra forskning til konkrete innovasjoner, og omfatter en pilot med 15 nye innovasjonsledere. Stillingene lyses ut i mars 2018. NTNU investerer vel 50 millioner i utviklilngsprosjektet, som er unikt i sitt slag.

Leder og vertskap for satsingen er prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes.

 

 

Prorektor for nyskaping

Toril A. Nagelhus Hernes

Kontakt

– om nyskaping, arbeids- og næringslivssamarbeid:

Samarbeid med NTNU

NTNU møter arbeids- og næringsliv

Her finner du hjelp til hvordan din bedrift eller organisasjon kan samarbeide med NTNU.

Samarbeid med studenter

Studenter arbeider med byggemodell

Finn NTNU-studenter innen relevante og spennende studier for faglig samarbeid.

Fagmiljø og ekspertise

Fagmiljø og eksperter

Få tilgang på ekspertise og møteplasser ved NTNU for faglig utveksling.

Etter- og videreutdanning

Undervisningssituasjon med lærer og voksne elever

NTNU VIDERE tilbyr skreddersydd videreutdanning, deltidsstudier og konferanser.

Nytt

Næringslivet tjener på samarbeid

NTNU har for første gang fått analysert hvilken effekt samarbeidet med næringslivet har.

Rapporten fra DAMVAD Analytics Economic impact of research collaborations with NTNU (pdf) av 18. januar 2017 viser at selskaper som har samarbeidet med NTNU har hatt større vekst i omsetning, sysselsetting og investeringer enn andre sammenlignbare selskaper.

NTNU Alumni

Internasjonalt, profesjonelt nettverk for tidligere studenter, nåværende studenter og ansatte.