Innovasjon

Innovasjon og nyskaping ved NTNU

Vindtunnel

Samarbeide, ekspertise, utdanning

Bedrifter, offentlig sektor og investorer finner NTNUs kontaktpunkter for innovasjon og nyskaping på denne portalsiden.

NTNUs forskningsmiljøer har et godt og velutviklet samarbeid og partnerskap med næringslivet og det offentlige om forskerutdanning, studentprosjekter, utveksling av kunnskap og konkret kompetanse. NTNUs økosystem for innovasjon og nyskaping omfatter en lang rekke aktører og tjenester. NTNU er partner i flere nasjonale klyngesamarbeid.

Kontakt

Regionale kontakter

Vi samarbeider med nærings- og samfunnsliv om nyskaping og fornying, skaper arenaer for samarbeid, og jobber med nyskapingsprosesser og nyskapende prosjekter. Ta gjerne kontakt med oss:

For deg som er investor

Ønsker du å investere i oppstartsbedrifter fra NTNU? Her kan du få oversikt over selskap som søker investorer og samarbeidspartnere:

Studentinnovasjon:
Spark NTNU
NTNUs Entreprenørskole

Ansattinnovasjon: 
TTO – NTNU Technology Transfer AS (ny adresse, se på kart).

Samarbeid, fagmiljø og ekspertise, økosystem, klyngesamarbeid

NTNUs økosystem, fotoillustrasjon

Økosystem

Aktører og tjenester innen innovasjon, nyskaping og næringslivssamarbeid ved NTNU.

Fagmiljø og ekspertise, laboratorium

Ekspertise

Få tilgang på ekspertise og møteplasser ved NTNU for faglig utveksling.

Samarbeid med NTNU, fotoillustrasjon

Samarbeid

Din bedrift, organisasjon eller etat kan samarbeide med NTNU. Det er gode muligheter for samarbeid med studenter.

Klyngesamarbeid, fotoillustrasjon

Klyngesamarbeid

NTNUs partnerskap i Norwegian Innovations Clusters: Arena, Arena Pro og GCE.

Hvordan styrke SFI-enes bidrag til innovasjon?

Hvordan styrke SFI-enes bidrag til innovasjon?

NTNU og SINTEF i fellesskap har utfordret åtte av våre SFI-ledere til å dele sine erfaringer og beste praksis knyttet til mulighetene for økt innovasjon og verdiskaping fra forskningsaktiviteten i SFI-ene. 

Erfaringene er oppsummert i en rapport:

Hvordan styrke SFI-enes bidrag til innovasjon? (PDF, ny versjon 28.08.23)

Rapporten lanseres 25. august 2023 på Scandic Lerkendal.

Nytt om innovasjon

 

 

Relevante samfunnsbidrag

21.03.2023 - Nedenfor finner lenker til to nye rapporter, utarbeidet ved NTNU, som tar for seg hvordan universiteter bedre kan dokumentere og kommunisere deres bidrag til innovasjon og samfunnsnytte:


30.10.2021 - Prorektor for forskning Tor Grande og prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes i debattinnlegg (Khrono 30. oktober 2021) sier blant annet:

«Vi har et stort påtrykk fra norsk arbeidsliv om samarbeid med oss. Senest denne høsten har vi undertegnet en samarbeidsavtale med NHO. /.../ NTNU samarbeider med en hel rekke norske og internasjonale bedrifter gjennom mange ulike virkemidler som bachelor og masteroppgaver, forskningssamarbeid via prosjekter finansiert delvis eller helt av næringslivet og ikke minst meget viktige virkemidler og støtteordninger fra Forskningsrådet.»

IPR-politikk

 

Nytt om innovasjon

Nytt om nyskaping og innovasjon ved NTNU og SINTEF


Helhetlig plan for innovasjonskompetanse ved NTNU

Ny rapport fra arbeidsutvalg oppnevnt av prorektor for nyskaping og innovasjon "Helhetlig plan for innovasjonskompetanse ved NTNU" (pdf, juni 2023)

Arbeidsutvalget gir anbefalinger til utvikling av innovasjonskompetanse, og hvordan innnovasjonskompetansen kan styrkes ved NTNU for å realisere NTNUs målsetninger innen innovasjon.


Dokumentasjon og synliggjøring av innovasjon og nyskaping ved NTNU

Rapport: Dokumentasjon og synliggjøring av innovasjon og nyskaping ved NTNU – Fokus på samfunnseffekt og samarbeid med arbeidsliv (pdf, november 2020)

Regjeringen, stortingsmeldinger, NOUer og omgivelser forventer at UH-sektoren bidrar til økt nyskaping, kompetanseutvikling og omstilling for arbeidslivet. Rapporten gir et godt utgangspunkt for videre arbeid med et tydeligere meritterings- og incentivsystem for vitenskapelig ansatte.


Ny IPR-politikk 

NTNUs IPR-politikk - enkelt illustrert og forklart

NTNUs IPR-politikk (fra 1. januar 2021) har til hensikt å:

  • oppfylle universitetets lovfestede formål, styrke rollen som kunnskapsforvalter og sikre ansattes og studenters akademiske frihet
  • skape forutsigbarhet internt og eksternt om universitetets håndtering av IPR
  • bidra til incentiver for ansatte og studenter for at virksomhetens resultater i størst mulig grad spres og utnyttes effektivt til fordel for nærings- og samfunnsliv nasjonalt og internasjonalt

Retningslinjer for IPR-politikk ved NTNU.

IPR: Intellectual Property Rights. På norsk: Immaterielle rettigheter.


Nytt om innovasjon de siste årene

Tiltak for innovasjon

Større tiltak

NTNU er vertskap for 12 SFI og partner i 14 SFI – Senter for forskningsdrevet innovasjon. SFI-ordningen er nasjonal og finansiert av Norges Forskningsråd.

NTNU er vertskap for 3 og partner i 7 FME – Forskningssenter for miljøvennlig energi. FME-ordningen er nasjonal og finansiert av Norges Forskningsråd.

NTNU Strategisk program for kunnskapsbasert innovasjon (SKI) med flere innovasjonsledere. Programmet er NTNUs egen satsing for å omsette mer forskning til nytte.

Ledelse

Ledelse

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes leder NTNUs arbeid med innovasjon og nyskaping, og har ansvar for å ivareta strategiske samarbeidsrelasjoner med næringslivsaktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Viserektor i Gjøvik Gro Iren Kvanli Dæhlin representerer og posisjonerer NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv.

Viserektor i Ålesund Anne Lise Sagen Major representerer og posisjonerer NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv.

For studenter og ansatte

For studenter og ansatte

Finn informasjon på Innsida:

Om verdiskaping

Om verdiskaping

Fra NTNUs strategi:

NTNU er en viktig bidragsyter til bærekraftig verdiskaping, omstilling og økt konkurransekraft. NTNU skaffer til vei kunnskap og bidrar til at forskning resulterer i nye innovative løsninger til nytte for samfunn og arbeidsliv. Gjennom samarbeid kombinerer vi teori og praksis for å løse utfordringer og bidrar til omstilling og utvikling av eksisterende næringsliv og offentlig sektor.

Vi stimulerer til og realiserer næringsvirksomhet basert på ideer fra våre ansatte og studenter. Kunnskap tas i bruk, og vi fremmer innovasjon og entreprenørskap gjennom et velfungerende økosystem for innovasjon. Sammen med andre aktører bidrar vi til at våre nyetableringer skaper verdier i samfunnet.