– Våre tjenester og samarbeid med næringslivet

 

Vindtunnel

 

Ønsker du samarbeid, ekspertise eller kompetanseheving i bedriften?

Mange av NTNUs forskningsmiljøer har et godt og velutviklet samarbeid og partnerskap med næringslivet og det offentlige om forskerutdanning, studentprosjekter, utveksling av kunnskap og konkret kompetanse. Her får du hjelp til samarbeid, kommer i kontakt med fagmiljø og studenter, finner ekspertise og rett etter- og videreutdanning for din bedrift:

 

Samarbeid med NTNU


Samarbeid med NTNU

Her finner du hjelp til hvordan din bedrift eller organisasjon kan samarbeide med NTNU.

Fagmiljø og ekspertise


Fagmiljø og ekspertise

Få tilgang på ekspertise og møteplasser ved NTNU for faglig utveksling.

Samarbeid med studenter


Samarbeid med studenter

Finn NTNU-studenter innen relevante og spennende studier for faglig samarbeid.

Etter- og videreutdanning


Etter- og videreutdanning

NTNU VIDERE tilbyr skreddersydd videreutdanning, deltidsstudier og konferanser.

 


 

Kontakt og tjenester

 

Kontakt

Tjenester

NTNUs aktører og tjenester (økosystem) for hjelp og samarbeid.

NTNU Alumni

Nettverk for samarbeid og kunnskapsdeling mellom tidligere studenter og NTNU.

For studenter og ansatte

 


Nytt om innovasjon

Gemini

Nytt om innovasjon ved NTNU og SINTEF.


Vil bli best på innovasjonskompetanse

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes er intervjuet i Midtpunkt, næringslivsmagasinet for Trondheimsregionen (august 2018).


Best i verden på samarbeid

NTNU er #1 blant universiteter i verden om å samarbeide med en enkelt industripartner; SINTEF (mars 2017).


Impact

DAMVAD Analytics: Rapporten Economic impact of research collaborations with NTNU (pdf) viser at selskaper som har samarbeidet med NTNU har hatt større vekst i omsetning, sysselsetting og investeringer enn andre sammenlignbare selskaper (januar 2017)

Ledelse

Prorektor for nyskaping

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes leder NTNUs arbeid med innovasjon og nyskaping, og har ansvar for å ivareta strategiske samarbeidsrelasjoner med næringslivsaktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Viserektor i Gjøvik Jørn Wroldsen representerer og posisjonerer NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv.

Viserektor i Ålesund Annik Magerholm Fet representerer og posisjonerer NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv.

Verdiskaping

Fra NTNUs strategi:

NTNU er en viktig bidragsyter til bærekraftig verdiskaping, omstilling og økt konkurransekraft. NTNU skaffer til vei kunnskap og bidrar til at forskning resulterer i nye innovative løsninger til nytte for samfunn og arbeidsliv. Gjennom samarbeid kombinerer vi teori og praksis for å løse utfordringer og bidrar til omstilling og utvikling av eksisterende næringsliv og offentlig sektor.

Vi stimulerer til og realiserer næringsvirksomhet basert på ideer fra våre ansatte og studenter. Kunnskap tas i bruk, og vi fremmer innovasjon og entreprenørskap gjennom et velfungerende økosystem for innovasjon. Sammen med andre aktører bidrar vi til at våre nyetableringer skaper verdier i samfunnet.

15 innovasjonsledere

Søknadsfristen er utløpt.

NTNU lyste ut 15 nye stillinger som innovasjonsleder i desember 2017.

Stillingene inngår i NTNU Strategisk program for kunnskapsbasert innovasjon (SKI), et nytt målrettet utviklingsprosjekt som skal øke omsetting av NTNUs kunnskap, ideer, teknologi, metoder og resultater fra forskning til nyttige, konkrete innovasjoner.