Bakgrunn og aktiviteter

Utdannet jordmor

Master i jordmorfag

Underviser ved Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Langli, Berit; Sommerseth, Eva. (2018) Ultralydjordmødres erfaringer med uventede diagnostiske funn ved ultralydundersøkelsen. 2018.