Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Staff, Anne Cathrine; Henriksen, Tore; Langesæter, Eldrid; Magnussen, Elisabeth Balstad; Michelsen, Trond Melbye; Thomsen, Liv Cecilie Vestrheim; Øian, Pål. (2014) Hypertensive svangerskapskomplikasjoner og eklampsi. Veileder i fødselshjelp 2014.