Forskning

Forsker i laboratorium

NTNUs forskning er en del av universitetets løpende virksomhet gjennom ulike prosjekter, program og ved egne sentre.  

NTNU har fire tematiske satsingsområder i 2014–2023: bærekraft, energi, havrom og helse. NTNU har tre strategiske satsinger i 2011–2020 på de muliggjørende teknologiene bioteknologi, digital og nano.

NTNUs Toppforskning omfatter 35 større, nasjonale forskningssentre der NTNU er vertskap eller deltar. NTNU har 154 signerte Horisont 2020-prosjekter, og 11 ERC-stipend.

NTNU samarbeider tett med SINTEF, industri og næringsliv om forskning, innovasjon og utdanning.

Forskning og innovasjon

Forskning og innovasjon

Forskningsnytt i Gemini

Eksperter

Toppforskning (H2020, ERC, Kavli-instituttet, SFF, SFI, FME, K.G. Jebsen-sentre, Stjerneprogrammet, Onsager Fellowship Programme, postdok)

Innovasjon

Laboratorier

Sentre

Institutter


Doktorgrad

Ta doktorgrad ved NTNU


Finn publikasjoner

CRISTIN

NTNU Open

NTNU Open Access Journals

DOAJ – Directory of Open Access Journals


Mer hjelp for presse

Pressesenter

Tematiske satsingsområder

Muliggjørende teknologier