Forskning

Ung forsker i arbeid. Foto.
Foto: Geir Mogen/NTNU

Forskning

NTNUs hovedprofil er teknisk-naturvitenskapelig. Forskning er en del av den løpende virksomheten ved åtte fakulteter og Vitenskapsmuseet, og gjennom prosjekter, program og egne sentre.

NTNU samarbeider tett med forskningsinstitusjonen SINTEF, næringsliv og industri, og arbeider konsentrert med innovasjon og entreprenørskap. NTNU er et av 10 europeiske teknologiuniversiteter i alliansen ENHANCE og et av 5 teknologiuniversiteter i alliansen Nordic Five Tech.

Finn NTNUs strategiske satsinger, forskning og muligheter for doktorgrad og jobb.

Phd, jobb, institutter, sentre

Doktorpromosjon

Doktorpromosjon

Gruppebilde doktorpromosjon: æresdoktor, æresprisvinner, rektorat, dekanat, doktorer
Doktorpromosjon i aulaen, Hovedbygningen, 17. november 2022. Foto: Thor Nielsen/NTNU

Æresdoktor professor Patricia Lago, æresprismottaker Erik Must, rektor Anne Borg og prorektorer, dekaner og doktorer.

NTNUs kunstsamling

NTNU og kunst

NTNU har ledende miljøer i kunstfag som er viktig for vår egenart og identitet.

Kunst er en av fem kjerneoppgaver i NTNUs strategi 2018-2025.

NTNUs kunstsamling