Forsking

Ung forsker i arbeid. Foto.
Foto: Geir Mogen/NTNU

Forsking

NTNUs hovedprofil er teknisk-naturvitskapleg. Forsking er ein del av den gåande verksemda ved åtte fakulteter og Vitenskapsmuseet, og gjennom prosjekt, program og eigne sentre.

NTNU samarbeider tett med forskingsinstitusjonen SINTEF, næringsliv og industri, og arbeider konsentrert med innovasjon og entreprenørskap. NTNU er eit av 10 europeiske teknologiuniversitet i alliansen ENHANCE og eit av 5 teknologiuniversitet i alliansen Nordic Five Tech.

Finn NTNUs strategiske satsingar, forsking og utsikter for doktorgrad og jobb frå denne sida.

Enheter, strategisk

Lysholm, Kalvskinnet. Foto: Julie Gloppe Solem/NTNU
Foto: Julie Gloppe Solem/NTNU
Innovasjonsgruppe med farkost. Foto: Geir Mogen/NTNU
Foto: Geir Mogen/NTNU

NTNUs kunstsamling

Kunstnerisk utviklingsarbeid

Kunstnarleg utviklingsarbeid er ei av fem kjerneoppgåver i NTNUs strategi 2018-2025 og tufta på

  • utvikling av framifrå kunstmiljø
  • styrking av det kunstnarleg utviklingsarbeidet
  • samspel med teknologi, vitskap og samfunn

Dei leiande miljøa våre i kunstfag er viktige for vår eigenart og identitet, og du finn dei ved

Ta doktorgrad i kunstnarleg utviklingsarbeid? Informasjon om ph.d.-programmet.


NTNUs kunstforum arbeider for

  • betre rammevilkår for utvikling av kunstmiljøa
  • styrkje internt, eksternt og tverrfagleg samarbeid
  • synleggjering og kommunikasjon

Disputasar

Kunst på campus

Kunst på campus

Den store kunstsamlinga på campuser blir registrert og fotografert i eit større prosjekt. Ta gjerne en kikk på verka i vår mediebank.