Forskning

Forsker i laboratorium. Foto.

NTNUs forskning er en del av universitetets løpende virksomhet gjennom ulike prosjekter, program og ved egne sentre.  

NTNU har fire tematiske satsingsområder i 2014–2023: bærekraft, energi, havrom og helse. NTNU har tre strategiske satsinger i 2011–2023 på de muliggjørende teknologiene bioteknologi, digital og nano.

NTNUs Toppforskning omfatter 45 større, nasjonale forskningssentre der NTNU er vertskap eller deltar. NTNU har 198 signerte Horisont 2020-prosjekter, og 11 ERC-stipend.

NTNU samarbeider tett med SINTEF, industri og næringsliv om forskning, innovasjon og utdanning.

Tematiske satsingsområder

Muliggjørende teknologier

Muliggjørende teknologier