NTNU Forskning

Grønn teknologi, ill.

Logo FNs bærekraftmål

Fire tematiske satsingsområder i 2014–2023: bærekraft, energi, havrom og helse


Tre strategiske satsinger i 2011–2020 på muliggjørende teknologier; bioteknologi, digital og nano


Toppforskning; vertskap eller partner for 35 større, nasjonale forskningssentre, deltar i 121 Horisont 2020-prosjekter, har 10 ERC grants


Prosjekter, program og spesialiserte sentre


Innovasjon og entreprenørskap, der NTNU samarbeider tett med SINTEF, næringsliv og industri


 

Bedre sammen

NTNU #1 blant universiteter i verden om å samarbeide med en enkelt industripartner; SINTEF.


Partnere

NTNUs viktigste samarbeidspartnere.

Nobelprisen i 2014

Moser, celle i glass

Hjerneforskerne May-Britt Moser og Edvard Moser ved Kavli-instituttet, NTNU, ble tildel Nobelprisen i fysiologi eller medisin 2014 sammen med John O’Keefe ved University College London.

Store ting skjer

Video på YouTube. Trondheim har mer enn 5000 forskere og 700 teknologiselskaper.