Forskning

Ung forsker i arbeid. Foto.

Her finner du vår forskning og muligheter for doktorgrad og jobb.


Kunnskapsdepartementet deler ut 1,4 milliarder til 22 nye infrastrukturprosjekter.
NTNU er vertsinstitusjon for fire og medsøker på ni. (Universitetsavisa 10. desember 2021)

forskning

Innovasjon

Om vår forskning

Om NTNUs forskning

NTNUs hovedprofil er teknisk-naturvitenskapelig.

5000 vitenskapelig ansatte i sterke fagmiljøer; over 42 prosent kvinner og omkring 35 prosent utenlandske.

Nobelprisen i medisin. Grunnleggende, langsiktig kunnskapsutvikling. Anvendt forskning mot offentlig og privat sektor. Vertskap og partner i 45 nasjonale sentre finansiert av Norges forskningsråd. Over 100 laboratorier / forskningsinfrastruktur, hvorav flere er nasjonale ressurser.

Internasjonale samarbeid, allianser og nettverk. Horisont 2020 og Horisont Europa. ERC. Marie Skłodowska-Curie Action. Green Deal. Digital Europe. Missions. EIT.

Les mer om NTNU

Science Conversations @NTNU

Science Conversations @NTNU 

– vår webinarserie for unge forskere.