Forskning

ill.: Grønn teknologi

Tematiske satsingsområder 2014–2023

Tematiske satsingsområder, ikoner

Gjennom tverrfaglig samarbeid løser NTNU EnergiNTNU HelseNTNU Havrom og NTNU Bærekraft komplekse utfordringer av stor betydning for samfunnet.

Muliggjørende teknologier

Muliggjørende teknologier, ikoner

NTNU styrker og prioriterer langsiktig, grunnleggende forskning og god infrastruktur gjennom NTNU BioteknologiNTNU Digital og NTNU Nano.

Toppforskning

Toppforskning omfatter EU-finansierte prosjekter, privat finansiering, nasjonale satsinger og NTNUs egne satsinger.

Sentre

NTNU har flere forskningssentre med ulik tilknytning. De største sentrene.

Laboratorier

Mange av NTNUs laboratorier er nasjonale ressurser. De fleste brukes til både forskning og undervisning.

Fakulteter og institutter

Finn forskning av interesse ved aktuelt fakultet og institutt.

NTNU i Brussel

Vårt Brusselkontor arbeider for å fremme og styrke NTNUs rolle og deltakelse i EU, og er inngang til Europa for NTNUs ansatte og inngang til NTNU for organisasjoner som vil samarbeide og skape synergier med oss.

NTNU i Tokyo

NTNU og UiB har en felles rådgiver ved Innovasjon Norges Tokyokontor som skal bistå universitetene i å videreutvikle samarbeidet med japanske fagmiljøer og institusjoner.

Alle byene

Trenger du en ekspert?

Collage av eksperter ved NTNU

Over 600 av NTNUs eksperter svarer på spørsmål og kommenterer forskning og dagsaktuelle hendelser. Finn ekspert eller tema i ekspertlistene.

Forskningsnytt

Senter for faglig kommunikasjon (SEKOM) åpnet 29. september 2017. Om faglig kommunikasjon fra åpningen (Universitetsavisa).


YouTube-video: Next GEN IMR – From outer space to ocean space. Next Generation Subsea Inspection, Maintenance and Repair. NTNUs tematiske satsingsområder 2014-2023: Bærekraft, Energi, Havrom, Helse.

Mer forskningsnytt fra NTNU og SINTEF

Publikasjoner og disputaser

Ph.d.-utdanning

Forskerutdanningen ved NTNU er en strukturert grad som er normert til tre år. Et fjerde år der kandidaten underviser er også vanlig. Nasjonale forskerskoler er et supplement til ph.d.-programmene. Se ledige stipendiatstillinger.

Mest produktive samarbeid

THE – Times Higher Education World University Rankings rangerer NTNU som nummer en blant universiteter i verden om å samarbeide med en enkelt industripartner: SINTEF. 9,1 prosent av NTNUs forskningspublisering er i samarbeid med SINTEF.

Samarbeidspartnere

NTNUs viktigste partnere innen forskning og nyskaping:

Spørsmål om forskning ved NTNU?

Kontakt

Noen tall og fakta

Arkitektur

 Piren av NTNU Live Studio

Piren, NTNU Live Studios prosjekt ved Fakultet for arkitektur og design, er en utkikksbro som strekker seg 12 meter utover Nidelva i Trondheim. NTNU Live Studio og Piren vant Kunnskapsdepartementets pris for utdanningskvalitet 2015.


Nobelprisen i medisin

May-Britt og Edvard Moser

Nobelprisen i medisin 2014 ble tildelt professorene May-Britt Moser, Edvard Moser og John O'Keefe. Moser & Moser oppdaget at entorhinal cortex i hjernen har gitterceller, hjernens koordinatsystem.

Teknologigründer

Nuria Espallargas

Professor Nuria Espallargas ble kåret til årets kvinnelige teknologigründer 2017 under Technoport. Espallargas har utviklet en metode for å omdanne silisiumkarbid til flytende form.

Forskning på termodynamikk

Øivind Wilhelmsen

Professor II Øivind Wilhelmsen er tildelt to prestisjepriser: Excellence Award fra European Federation of Chemical, og Prigogine Prize fra European Centre for Advanced Studies in Thermodynamics.

Formidling i Europa

Toril Aalberg

Professor Toril Aalberg fikk formidlingspris for kortfilm under EU4facts, arrangør EU-kommisjonen. Aalberg leder Populist Political Communication in Europe (COST).