Forskning ved NTNu

Forskning ved NTNU

Forskning

Laboratorium med nytt og eldre utstyr. Ill.

Vår hovedprofil er teknisk-naturvitenskapelig.

infrastruktur, samarbeide, jobbe

 

Laboratorium, forskning. Foto.

Forskning og infrastruktur

 

Studenter og innovasjon. Foto.

Forskning og innovasjon

Om vår forskning

Om NTNUs forskning: 5000 vitenskapelig ansatte i sterke fagmiljøer, hvorav over 42 prosent er kvinner og omkring 35 prosent utenlandske. Nobelprisen i medisin. Grunnleggende, langsiktig kunnskapsutvikling. Anvendt forskning mot offentlig og privat sektor. Vertskap/deltar i 45 nasjonale sentre. Over 100 laboratorier / forskningsinfrastruktur, flere er nasjonale ressurser. Horizon Europe. Green Deal. Digital Europe.