Forskning

Ung forsker i arbeid. Foto.

Her finner du vår forskning og muligheter for doktorgrad og jobb.

forskning

Innovasjon

Om vår forskning

Om NTNUs forskning

NTNUs hovedprofil er teknisk-naturvitenskapelig.

5000 vitenskapelig ansatte i sterke fagmiljøer; over 42 prosent kvinner og omkring 35 prosent utenlandske.

Nobelprisen i medisin. Grunnleggende, langsiktig kunnskapsutvikling. Anvendt forskning mot offentlig og privat sektor. Vertskap og partner i 45 nasjonale sentre finansiert av Norges forskningsråd. Over 100 laboratorier / forskningsinfrastruktur, hvorav flere er nasjonale ressurser.

Internasjonale samarbeid, allianser og nettverk. Horisont 2020 og Horisont Europa. ERC. Marie Skłodowska-Curie Action. Green Deal. Digital Europe. Missions. EIT.

Les mer om NTNU

Science Conversations @NTNU

Science Conversations @NTNU 

– vår webinarserie for unge forskere.