Forsker i laboratorium

NTNUs forskning er en del av universitetets løpende virksomhet gjennom ulike prosjekter, program og ved egne sentre.  

NTNU har fire tematiske satsingsområder i 2014–2023: bærekraft, energi, havrom og helse. NTNU har tre strategiske satsinger i 2011–2020 på de muliggjørende teknologiene bioteknologi, digital og nano.

NTNUs Toppforskning omfatter 35 større, nasjonale forskningssentre der NTNU er vertskap eller deltar. NTNU har 126 signerte Horisont 2020-prosjekter, og10 ERC grants.

NTNU samarbeider tett med SINTEF, industri og næringsliv om forskning, innovasjon og utdanning.

 


 


Muliggjørende teknologier

 

 


Forskning, innovasjon og tjenester

 

 

Eksperter

 

Sentre

 

Laboratorier

 

Bedre sammen

NTNU er #1 blant universiteter i verden om å samarbeide med en enkelt industripartner; SINTEF.

Teknologihovedstaden

Video på YouTube. Trondheim har mer enn 5000 forskere og 700 teknologiselskaper.