Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for klinisk og molekylær medisin

Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM) driver basal-, klinisk, og translasjonsforskning innen et bredt medisinsk fagområde.

Instituttet gir undervisning i profesjonsstudiet medisin og i emner på bachelor-, master- og doktorgradsnivå (PhD). Det tilbys videreutdanning til ansatte i helsetjenestene. Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM) er et institutt ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og har ca 450 ansatte.