Institutt for klinisk og molekylær medisin

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for klinisk og molekylær medisin

Institutt for klinisk og molekylær medisin er tverrfaglig sammensatt og driver med basal-, klinisk, og translasjonsforskning innen et bredt medisinsk fagområde.

Instituttet underviser i profesjonsstudiet medisin og emner på bachelor-, master- og doktorgradsnivå (PhD). Vi tilbyr videreutdanning til ansatte i helsetjenestene. Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM) er tilknyttet Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.

 Aktuelt og sosiale medier

Bilde med teksten "Stop covid-19"

 

NTNUs håndtering av koronaviruset

Koronavirus (COVID-19): Retningslinjer og råd 

NTNU medisin og helse

IKOM på Twitter

Forskning

Forskning

Studier

Mini calevent portlet

Hva skjer?

Aktuelt og sosiale medier