Institutt for klinisk og molekylær medisin

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for klinisk og molekylær medisin

Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM) driver basal-, klinisk, og translasjonsforskning innen et bredt medisinsk fagområde.

Instituttet gir undervisning i profesjonsstudiet medisin og i emner på bachelor-, master- og doktorgradsnivå (PhD). Det tilbys videreutdanning til ansatte i helsetjenestene. Institutt for klinisk og molekylær medisin er et institutt tilknyttet Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) ved NTNU. Aktuelt ved IKOM

Om Institutt for klinisk og molekylær medisin

NTNU medisin og helse

Kontakt