Institutt for klinisk og molekylær medisin

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for klinisk og molekylær medisin

Institutt for klinisk og molekylær medisin er tverrfaglig sammensatt og driver med basal-, klinisk, og translasjonsforskning innen et bredt medisinsk fagområde.

Instituttet underviser i profesjonsstudiet medisin og emner på bachelor-, master- og doktorgradsnivå (PhD). Vi tilbyr videreutdanning til ansatte i helsetjenestene. Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM) er det største instituttet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.

Kontakt oss

Kontakt oss

​​​​​​​Magnus Steigedal, Instituttleder IKOM   Magnus Steigedal
   Instituttleder
​​​​​​​

  ​​​​​​ ​​​​​​​kontakt@ikom.ntnu.no

  Ansatte

  Ledelse

  Om oss

Postadresse

NTNU Institutt for klinisk og molekylær medisin, 7491 Trondheim

Besøksadresse

Erling Skjalgsons gate 1, Laboratoriesenteret 5. etasje


Aktuelt

Spørsmål om våre studier?

Spørsmål om våre studier?

  Kontakt en studieveileder

  ​​​​​​​​​​​​studie@ikom.ntnu.no

Mini calevent portlet

Hva skjer?

NTNU medisin og helse