Bakgrunn og aktiviteter

Forsker ved Instituttgruppe for Molekylærbiologi, i gruppen for Bioinformatikk og genregulering, og i K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi.

Tok en doktorgrad i bioinformatikk og en postdoktor stilling ved NTNU. Sine forskningsinteresser fokuserer på genregulering, spesielt på enkeltnukleotidpolymorfi, alternative polyadenylering og ikke-kodende RNA som microRNA og sirkulære RNA, men også genetiske varianter som Single Nucleotide Polymorphisms (SNP), spesielt SNP funksjonele effekter, helgenom-assosiasjonsstudier (GWAS) og genotyp kvalitetskontroll (QC).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Thomas, Laurent. (2012) Effects of single-nucleotide polymorphisms on microRNA-based gene regulation and their association with disease. 2012. ISBN 978-82-471-3932-5. Doktoravhandlinger ved NTNU (2012:307).