Bakgrunn og aktiviteter

PhD-student i klinisk medisin ved Det medisinske fakultet fra høsten 2013. Forsker på svangerskapsdiabetes hos kvinner med polycystisk ovarialsyndrom.

Utdanning:

Cand.med. ved NTNU våren 2010.

 

Arbeidserfaring:

Turnustjeneste ved Orkdal sjukehus 2010-2011. 

Turnustjeneste ved Meldal legekontor 2011-2012.

Lege i spesialisering ved hjertemedisinsk avdeling, St Olavs Hospital 2012.

Lege i spesialisering ved avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital 2012-d.d.

 

Publikasjoner:

Hov I, Bjartnes M, Slørdal L, Spigset O. Tas legemidler som foreskrevet? Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 418 – 22.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner