Bakgrunn og aktiviteter

Lege med spesialitet i onkologi. Hovedstilling som klinikksjef ved Kreftklinikken, St. Olavs hospital. Fram til 2016 ansvar for behandling av kreft i nyre, urinveier, mannlige kjønnsorganer og sarkomer. Bistilling (førstemanuensis II) ved Institutt for Kreftforskning og molekylær medisin, NTNU. Forskningsaktiviteten har rettet seg mot kliniske studier innen urologisk kreft og inkluderer veiledning på phd-nivå i prosjekter innen prostata- og testikkelkreft. Klinikksjefen skal legge til rette for undervisning, forskning og pasientbehandling av høy kvalitet i det integrerte universitetssykehuset

Utdanning

  • Cand. med., Universitetet i Tromsø, 1990
  • Spesialist i onkologi, Regionssykehuset i Tromsø, 1999
  • PhD i klinisk medisin, NTNU, 2011

Forskningsinteresser

Klinisk forskning innen

  • Prostatakreft
  • Testikkelkreft

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner