NTNU Tematiske satsingsområder 2024–2031

NTNU Satsingsområder

2024–2031

om satsingsområdene

NTNUs satsingsområder skal bidra til å løse vår tids komplekse utfordringer.