Tematiske satsingsområder 2014–2023

Tematiske satsingsområder 2014–2023

Ill.: Tematiske satsingsområder - superhelter

Gjennom tverrfaglig samarbeid løftes og intensiveres forskning, utdanning og innovasjon med særlig høy samfunnsrelevans.

De tematiske satsingsområdene Bærekraft, Energi, Hav og Helse bidrar til å løse store, komplekse utfordringer.