NTNU Tematiske satsingsområder 2024–2031

NTNU Satsingsområder

2024–2031

om satsingsområdene

Vi tror at svarene på de store samfunnsutfordringene ligger i skjæringspunktet mellom fag. Derfor har vi etablert satsingsområder for å bidra til å løse vår tids sammensatte samfunnsutfordringer. ​