Tematiske satsingsområder 2014-2023

Tematiske satsingsområder 2014-2023

Tematiske satsingsområder 2014–2023

Forskning, utdanning og innovasjon løftes og intensiveres i tverrfaglig samarbeid med NTNUs tematiske satsingsområder NTNU Bærekraft, NTNU Energi, NTNU Hav og NTNU Helse.

NTNU Havrom

NTNU Helse

 

ikon NTNU HelseNTNU Helse

Innovative løsninger på komplekse helseutfordringer

Vi utvikler bedre verktøy for tidlig diagnostikk og effektiv behandlings- og forskningsstruktur for mer integrerte løsninger.

Direktør: førsteamanuensis Marius Widerøe

Områder