Tematiske satsingsområder 2014–2023

 

Ill.: Tematiske satsingsområder - superhelter

  • NTNU Bærekraft

  • NTNU Energi

  • NTNU Havrom

  • NTNU Helse

Gjennom tverrfaglig samarbeid løftes og intensiveres forskning, utdanning og innovasjon med særlig høy samfunnsrelevans.

De tematiske satsingsområdene bidrar til å løse store, komplekse utfordringer.