Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Nilsen, Asbjørn Magne; Vik, Randi; Espevik, Terje. (2006) BeLPT testing Karmøy. Undervegsrapport 1. Januar 2006. 2006.
  • Nilsen, Asbjørn Magne; Vik, Randi; Espevik, Terje. (2006) Be-LPT testing Karmøy. Undervegsrapport 2. Februar 2006. 2006.
  • Nilsen, Asbjørn Magne; Vik, Randi; Espevik, Terje. (2006) Be-LPT testing Karmøy. Undervegsrapport 3. Mars 2006. 2006.
  • Nilsen, Asbjørn Magne; Vik, Randi; Espevik, Terje. (2006) Be-LPT testing Karmøy. Undervegsrapport 4. April 2006. 2006.
  • Nilsen, Asbjørn Magne; Vik, Randi; Espevik, Terje. (2006) Be-LPT testing at Hydro Aluminium Karmøy AS. Final Report. June 2006. 2006.
  • Vik, Randi. (2000) Effekter av bakterieprodukter på monocytt- og NK-cellemediert apoptose av tumorceller - betydningen av cytotoksiske ligander i TNF-familien. 2000.