Ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og Gjøvik.

NTNU har teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet.

NTNUs tematiske satsingsområder i 2014–2023 er bærekraft, energi, havrom og helse.

NTNU har kontorer i Japan og Brussel (sammen med Universitetet i Bergen og SINTEF).

Postadresse

NTNU
7491 Trondheim

NTNU i Gjøvik
Postboks 191, 2802 Gjøvik

NTNU i Ålesund
Postboks 1517, 6025 Ålesund

Fakturaadresse

Adresse og informasjon om faktura

Organisasjonsnummer

974 767 880

Campusutvikling

NTNU skal i perioden 2016–2025 samle campus i Trondheim i området rundt Gløshaugen.
Campusutvikling nettsted


Samarbeidspartnere

NTNUs viktigste partnere innen forskning og nyskaping

Kultursamarbeid

 

Tall og fakta 2017

  • 40 181 studenter
  • 7135 årsverk, hvorav 4617 i undervisning, forskning og formidling
  • 362 doktorgrader avlagt
  • 9 milliarder kroner i driftsinntekter
  • Flere tall og fakta om NTNU