Om NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Om NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Bilde NTNU

Fakta om NTNU

44 170
Studenter
7700
Ansatte
400
Doktorgradsstudier
10 mrd.
Budsjett

NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund.

NTNU har teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet

Organisasjon og ledelse

NTNUs satsinger

Kontakt

Ansattsøk

Cards: studier, forskning og innovasjon

Studier

  • Norges største universitet med hovedsete i Trondheim
  • Over 300 studieprogram og med ca 44000 studenter, hvorav ca 3500 er internasjonale studenter
  • Tre byer - Trondheim, Gjøvik og Ålesund
Studier ved NTNU

Forskning

  • Vertskap eller partner for 46 nasjonale forskningssentre
  • Deltar i 263 Horisont 2020-prosjekter og er tildelt 27 ERC grants (november 2022)
  • Over 100 laboratorier / forskningsinfrastruktur, hvorav flere er nasjonale ressurser
Forskning ved NTNU

Innovasjon

  • Vertskap eller partner i 26 senter for forskningsdrevet innovasjon
  • Vertskap eller partner i 10 forskningssenter for miljøvennlig energi
  • 15 innovasjonsledere og innovasjonsstipendordning for ph.d.-kandidater
Innovasjon ved NTNU