Om NTNU

Ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og Gjøvik. NTNU har en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet. NTNU har fire tematiske satsingsområder for forskning i 2014–2023 innen bærekraft, energi, havrom og helse.

Det finnes egne NTNU-kontorer i Japan og Brussel (sammen med Universitetet i Bergen og SINTEF). 

Postadresse

NTNU
7491 Trondheim

NTNU i Gjøvik
Postboks 191
2802 Gjøvik

NTNU i Ålesund
Postboks 1517
6025 Ålesund

Fakturaadresse

Adresse og informasjon om faktura

Organisasjonsnummer

974 767 880

Campusutvikling

NTNU skal i perioden 2016–2025 samle campus i Trondheim i området rundt Gløshaugen.
Campusutvikling nettsted


Samarbeidspartnere

NTNUs viktigste partnere innen forskning og nyskaping

Kultursamarbeid

 

Organisasjonskart

Organisasjonskart


Fusjon og omorganisering

  • 1. januar 2016 fusjonerte NTNU med høgskolene i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag. Om fusjonen.
  • I 2016 ble den faglige og den administrative virksomheten omorganisert, endringene trådte i kraft 1. januar 2017.