Om NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Om NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Bilde NTNU

Fakta om NTNU

43 422
Studenter
8051
Ansatte
398
Studieprogram
10,5 mrd.
Budsjett

NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund.

NTNU har teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet.

Organisasjon og ledelse

Satsinger

Kontakt

Ansattsøk

Cards: studier, forskning og innovasjon

Studier

  • Norges største universitet med hovedsete i Trondheim
  • 398 studieprogram og med 43 422 studenter, hvorav 4062 er internasjonale studenter
  • Tre byer – Trondheim, Gjøvik og Ålesund
Studier ved NTNU

Forskning

  • Vertskap eller partner for 46 nasjonale forskningssentre
  • Deltar i 263 Horisont 2020-prosjekter og er tildelt 28 ERC grants
  • Over 100 laboratorier / forskningsinfrastruktur, hvorav flere er nasjonale ressurser
Forskning ved NTNU

Innovasjon

  • Vertskap eller partner i 26 senter for forskningsdrevet innovasjon
  • Vertskap eller partner i 10 forskningssenter for miljøvennlig energi
  • 15 innovasjonsledere og innovasjonsstipendordning for ph.d.-kandidater
Innovasjon ved NTNU