Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er utdannet sivilingeniør i bioteknologi og jeg har en doktorgrad i farmakologi. Tidligere har jeg jobbet i flere laboratorier både nasjonalt og internasjonalt innenfor ulike disipliner. Gjennom min doktorgrad ble jeg en spesialist på forskning innen lipidmetabolisme i forbindelse med type 2 diabetes og fedme i muskelceller. Jeg har også erfaring med ulike levende celle imaging teknikker og undervisning, samt analyser av store gen data sett. 

Jeg jobber som post doc ved CEMIR, IKM, NTNU. Her jobber jeg med å avsløre mekanismene bak inflammasjon og komplement aktivering i forhold til kolesterol krystall opphopning i aterosklerotiske plakk og med å finne nye behandlinger mot aterosklerose. 15 september 2014 - 1 juni 2015 hadde jeg et utlandsopphold hos Prof Eicke Latz ved Universitetet i Bonn i Tyskland.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner