Bakgrunn og aktiviteter

Studiekonsulent, Master i jordmorfag

Seniorkonsulent IKOMs administrasjon med ansvarsområder:

-veiledning bestilling og innkjøp samt ansvarlig for IKOMs varemottak, logistikk og lager i Laboratoriesenter.

Praktisk veiledning på lab 4. etg Øst.