Linh Hoang

Senioringeniør Institutt for klinisk og molekylær medisin
72573368
Erling Skjalgssons g 1, Laboratoriesenteret * 232.04.050

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Hoang, Linh; Iversen, Tor-Henning. (2006) Urokinaseplasminogen-aktivator-reseptor (uPAR) i prostatakreftceller dyrket in vitro. 2006.