Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er stipendiat i forskningsgruppa Molecular Mechanisms of Mycobacterial and HIV Infections ved Senter for molekylær inflammasjonsforskning (CEMIR). Vi studerer interaksjonene mellom Mycobacterium tuberculosis og dens vertsceller. I mitt prosjekt undersøker jeg disse mekanismene blant annet ved hjelp av fluorescensmikroskopi. Bakgrunnen min er fra sivilingeniørstudiet i nanoteknologi.