Tidligere eksamensoppgaver

Tidligere eksamensoppgaver

På hjemmesidene til ECONnect ligger en rekke tidligere eksamener med løsningsforslag. For å få tilgang må du være medlem (det er gratis!), meld deg inn via ECONnects nettside.

Bachelorgrad:              Til masteremner

SØK1000 Innføring i samfunnsøkonomi
V20 H19 V19 H18 V18 H17  V17 H16 V16 H15 V15 H14 V14 H13 V13 H12 V12 H11 V11 H10 V10

SØK1001 Matematikk for økonomer
V20 H19 V19 H18 V18 H17 V17 H16 V16 H15 V15 H14 V12 H11 V11 H10 V10 H09 V09 H08

SØK1002 Mikroøkonomisk analyse
V20 H19 V19 H18 V18 H17 V17 H16 V16 H15 V15 H14 V12 H11 V11 H10 V10

SØK1004 Statistikk for økonomer
V20 H19 V19 H18 V18 H17 V17 H16 V16 H15 V15 H14 H13 V12 H11 V11 H10 V10

SØK1011 Markeder og markedssvikt
V20 H19 V19 H18 V18 H17 V17 H16 V16 H15 V15 H14 V14 H13 V13 H12 V12

SØK1012 Makroøkonomisk analyse
V20 H19 V19 H18 V18 H17 V17 H16 V16 H15 V15 H14 V14 H13 V13 H12 V12

SØK2005 Finansmarkeder
V20 V19 H18 V18 H17 V17 H16 V16 H15 V15 H14 V14 H13 V13 V12 H11 V11 H10 V10

SØK2006 Internasjonal handel
V20 V19 H18 V18 H17 V17 H16 V16 H15 V15 H14 V14 H13 V13 H12 V12 H11 V11 H10

SØK2007 Utviklingsøkonomi
V20 V19 H18 V18 H17 V17 H16 V16 V16-eng H15 V15 H14 V14 H13 V13 H12 V12 H11 V11 H10

SØK2008 Offentlig økonomi (emnet er nedlagt)
V19 H18 V18 H17 V17 H16 V16 H15 V15 H14 V14 H13 V13 H12

SØK2009 Internasjonal makroøkonomi
H19 V19 H18 V18 H17 V17 H16 V16 H15 V15 H14 V14 H13 V13 H12

SØK2010 Bank og kredittmarkeder
V20 V19 H18 V18 H17 V17 H16 V16 H15 V15 H14 V14

SØK2011 Offentlig økonomi og økonomisk politikk
V20 H19 V19 H18

SØK2012 Adferdsøkonomi
V20 V19 H18 

SØK2103 Økonomiske perspektiver på politiske beslutninger (emnet er nedlagt)
V18 H17 V17 H16 V16 H15 V15 H14 V14 H13 V13 H12 V12 H11 V11

SØK1101 Miljø- og ressursøkonomi
V20 V19 V18 H17 V17 V16 V15 V14 V13 V13 V12 H11 H11 V11 V11 H10

SØK1010 Matematikk og mikroøkonomi (emnet er nedlagt)
V15 H14 V14 H13 V13 H12 H11

SØK2900 Empirisk metode (emnet er nedlagt)
H15 V15 H14 V14 H13 V13

SØK1151 Makroøkonomi for ledere
V20 H19 V19  H18 H17 V17 H16 V16 H15 V15 H14

Mastergrad:                    Til bacheloremner

SØK3001 Økonometri I
V20-grp V20-ind V19 H18 V18 H17 V17 H16 V16 H15 V15 H14 V14  H13 H13-v V13 H12 V12 H11 V11 H10 V10

SØK3003 Videregående makroøkonomisk analyse (emnet er nedlagt)
V16 H15 V15 H14 H13 V13 H12 V12 H11 V11 H10 V10

SØK3004 Videregående matematisk analyse
V20 H19 V19 H18 V18 H17 V17 H16 V16 H15 V15 H14 V14 H13 V13 H12 V12 H11 V11 H10 V10

SØK3005 Informasjons- og markedsteori (siste undervisning V20, emnet er erstattet av SØK3008 fra V21)
V20 V19 H18 V18 H17 V17 H16 V16 H15 V15 H14 V14 H13 V13 H12 V12 H11 V11 H10 V10

SØK3006 Valuta, olje pg makroøkonomisk politikk
V20 H19 V19 H18 V18 H17 V17 H16 V16

SØK3007 Skatt, beslutningsatferd og økonomisk politikk
V20 H19 V19 H18 V18 H17 V17 H16 H15 V16

SØK3514 Anvendt økonometri
V20 H19 V19 H18 V18 H17 H16 V16 H15 V15 H14 V14 H13 V12 H11 H10 V10

SØK3515 Mikro- og paneldataøkonometri
V19 H18 V18 H17 V17 H16 V16 H15 V15 H14 H13 V13 H12 V12 V11 H10

SØK3516 Makroøkonomiske emner
H13 V13 V12 H11 V11

SØK3517 Åpen makroøkonomi
H18 V18 V17 V16 H15 V15 H14 H13 V13 H12 V12 H11 V11 H10

SØK3519 Offentlig økonomi
V14 V11 H10

SØK3520 Politisk økonomi
V15 V14 H13 V13 V11

SØK3521 Utdanningsøkonomi
V20 H19 H18 H17 V-17 H13 V13

SØK3522 Arbeidsmarkedsøkonomi
H18 V18 H17 V17 H16 V16 H15 H14 V14 V13 H12

SØK3523 Økonomisk vekst og utvikling
V20 V19 H15 V15 V14 H13 V13 H12 V12 H10 V10

SØK3524 Miljø- og ressursøkonomi
H19 H18 H17 H16 V16 H15 V15 H14 V14 H13 H13 V13 H12 V11 H10

SØK3525 Internasjonal økonomi
V19 H16 V16 H15 V15 H12 V12 H11 H10 V10 V14

SØK3526 Næringsøkonomi
V14 V10

SØK3527 Fiskal føderalisme
V20 H18 V18 V16 H15 H11

SØK3528 Urbanisering og økonomisk geografi                                                                                          
H18 H16  

SØK3529 Dynamisk makro
H18 H17

FIN3005 Makrofinans
H18 V18 H17 V17 H16 V16 H15 V15 V14 H13 V13 H12 V12 H11 V11

FIN3006 Anvendt tidsserieøkonometri
H18 V18 H17 V17 H16 V16 H15 V15 V14 H13 V13 H12 V12 V11