Institutt for samfunnsøkonomi

Kontaktinformasjon

 

Ledergruppen ved instituttet:

Studentenes tillitsvalgte 2017-2018:

ISØs styre 2017-2021:

 • Styreleder Anne Borge Johannesen (instituttleder ISØ)
 • Ragnhild Balsvik (eksternt styremedlem, NHH)
 • Harald Øverby (eksternt styremedlem, NTNU Institutt for informasjonsteknologi og elektroteknikk)
 • Erwin Hammer (instituttillitsvalgt bachelor - 2017-2018)
 • Inger Weltz (instituttillitsvalgt master - 2017-2018)
 • Bjarne Strøm (fast vitenskapelig ansatt - FVA)
 • Hildegunn E Stokke (FVA)
 • Lars-Erik Borge (FVA)
 • Gerd Holm (teknisk-administrativ)
 • Synne Almaas (midlertidig - 2017-2018)
   
 • Silje Kaspersen (ekstern vara, Sintef)
 • Jon Marius Vaag Iversen (ekstern vara, SØF)
 • Snorre LIndset (FTV vara)
 • Ragnar Torvik (FTV vara)
 • Gunnar Bårdsen (FTV vara)
 • Anette Borge (midlertidig vara - 2017-2018)

 

 

 

 

 

Tue, 21 Nov 2017 16:53:14 +0100

Kontaktinformasjon

Telefon:   73 59 19 40
Epost:      econ@ok.ntnu.no

Besøksadresse:
Institutt for samfunnsøkonomi
Bygg 7, nivå 5
Dragvoll

Postadresse:
Institutt for samfunnsøkonomi
NTNU, Dragvoll
7491 Trondheim