Kontaktinformasjon

Institutt for samfunnsøkonomi

Kontaktinformasjon

Ledergruppen ved instituttet:

Generelle henvendelser: econ@ok.ntnu.no
Telefon: 73 55 90 35

Studieveileder Eli Skaug Rønning

 

Studentenes tillitsvalgte 2020-2021:

ISØs styre 2017-2021:

 • Styreleder Anne Borge Johannesen (instituttleder ISØ)
 • Silje Kaspersen (eksternt styremedlem, Sintef)
 • Jon Marius Vaag Iversen (eksternt styremedlem, SØF)
 • Arin Nøst (instituttillitsvalgt bachelor, 2020-2021)
 • Live Berg Kile (instituttillitsvalgt master, 2020-2021)
 • Bjarne Strøm (fast vitenskapelig ansatt, FVA)
 • Hildegunn E Stokke (FVA)
 • Lars-Erik Borge (FVA)
 • Gerd Holm (teknisk-administrativ)
 • Haakon Trønnes (midlertidig ansatte, 2020-2021)
 • NN, ekstern vara
 • MM, ekstern vara
 • Snorre LIndset (FTV, vara)
 • Ragnar Torvik (FTV, vara)
 • Gunnar Bårdsen (FTV, vara)
 • Eli Skaug Rønning (teknisk administrativ, vara)
 • Trang Nguyen (midlertidig ansatt, vara 2020-2021)

 

ISØs studieprogramråd:

 • Per Tovmo, leder
 • Svein-Arne Persson, ekstern (NHH)
 • Mariell Toven, ekstern (PwC)
 • Live Berg Kile (instituttillitsvalgt master, 2020-2021)
 • Arin Nøst (instituttillitsvalgt bachelor, 2020-2021)
 • Snorre Lindset, FVA
 • Eli Skaug Rønning, t/a

 

 

 

 

 

01 sep 2020

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Telefon:   73 59 19 40
Epost:      econ@ok.ntnu.no

Besøksadresse:
Institutt for samfunnsøkonomi
Klæbuveien 72 (Adolf Øien-bygget)
Campus Gløshaugen


Postadresse:
Institutt for samfunnsøkonomi
NTNU,
7491 Trondheim