Institutt for samfunnsøkonomi

Masteroppgaven

Masteroppgaven er avslutningen på en toårig eller femårig mastergrad. På samfunnsøkonomi og finans er masteroppgaven på 30 studiepoeng. Du velger selv tema for oppgaven din, og skriver den under veiledning. Instituttet arrangerer masteroppgaveseminar i høstsemesteret å hjelpe deg i gang med oppgaven - som vanligvis skrives i vårsemesteret.

Du kan søke opp masteroppgaver i samfunnsøkonomi og finansiell økonomi i NTNU Open som håndteres av Universitetsbiblioteket

På denne lenka kan du se tittel på tidligere masteroppgaver, for å få en idé om hva studenter på samfunnsøkonomi og finansiell økonomi skriver oppgaver om.

1. Retningslinjer

Begynn med å lese gjennom retningslinjene for masteroppgaven og veiledning:

2. Velg tema

Instituttet arrangerer masteroppgaveseminar i begynnelsen av hvert høstsemester. Hensikten er å gi deg den informasjonen som kreves for at du skal kunne arbeide effektivt med masteroppgaven i våresemesteret. Forberedelsene begynner med at du finner tema for din oppgave (instituttets forskningsområder). Tips om tema og hvem ved instituttet som jobber med hva presenteres også på masteroppgaveseminaret.

3. Veileder

Du (alene eller med 1 medstudent) sender prioritert liste over ønskede problemstillinger til econ@ok.ntnu.no. Det er en del forslag i presentasjonen fra masteroppgave-seminaret, men det er også mulig å foreslå egne forskningsskisser.

Nytt av 2014 er at dere som studenter konkurrerer om forslagene (blant annet basert på karakterer), og at instituttet tildeler veileder. Det er altså slutt på at du selv kontakter veileder og gjør avtale. 

Veiledningsavtalen fylles ut i første møte med veileder, og leveres ferdig utfylt i ekspedisjonen på instituttet. Herfra holder du jevnlig kontakt med veileder frem til levering av masteroppgaven. I retningslinjene for masteroppgave kan du lese om hva du og veileder skal bidra med for at du skal kunne fullføre oppgaven på normert tid.

Helsefaglig tema?

Skriver du innen et helsefaglig tema er det mulig du må melde inn prosjektet ditt til REK. Dersom formålet med ditt forskningsprosjekt er å «skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom», skal du sende søknad til Regional forskningsetisk komite (REK).

4. Innlevering

Instituttet har fire innleveringsfrister: 1. juni, 1. september, 1. desember og 1. mars. Oppgaven leveres i ekspedisjonen på instituttet.

Du leverer 4 eksemplarer av oppgaven (5 hvis du ikke ønsker elektronisk publisering, jf kulepunkt under). For trykking anbefaler vi NTNU Grafisk senter. Instituttet betaler for eksemplarene som skal leveres inn, og i tillegg ett eksemplar til deg. Her kan du lese mer om hvordan du fyller ut bestillingsskjemaet.

Sammen med de 4 (5) eksemplarene leverer du:

Sensur skjer normalt i løpet av en måned etter innleveringsfristene. Du vil få beskjed om tidspunkt for muntlig eksamen på e-post og/eller brev.

Tips:

Masteroppgaveseminar høst 2017

Masteroppgaveseminaret ble holdt fredag 22. september 2017.

Merk deg at frist for å sende inn din prioriteringsliste (3 oppgaver) er 20. oktober 2017.

 • Studenter som vil skrive sammen sender felles ønskeliste. 
 • Hvis du/dere har funnet en problemstilling selv sender du/dere den inn senest 5. oktober, så vil du/dere få tilbakemelding på om vi kan veilede deg/dere i god tid før 20. oktober.
 • Prioriteringsregler:
  - Snittet regnes av emner i mastergraden/ på masternivå 
  - Hvis et par søker oppgave sammen veies snittet mellom de to
  - Ut over snitt teller det positivt å ha et eller flere relevante emner for den aktuelle oppgaven
  - Det teller også positivt å skrive i par 

Bruk adressen econ@ok.ntnu.no på alle epost knyttet til masteroppgaven, og skriv Masteroppgave i emnefeltet. 

Se Per Tovmos presentasjon høst 2017.

 


Tue, 26 Sep 2017 13:14:19 +0200

Aktuelle masteroppgaver

Bridge NTNU formidler oppgaver som skrives i samarbeid med aktører utenfor NTNU.

Kontaktinformasjon

Telefon:   73 59 19 40
Epost:      econ@ok.ntnu.no

Besøksadresse:
Institutt for samfunnsøkonomi
Bygg 7, nivå 5
Dragvoll

Postadresse:
Institutt for samfunnsøkonomi
NTNU, Dragvoll
7491 Trondheim