Masteroppgaven

Institutt for samfunnsøkonomi

Masteroppgaven

Masteroppgaven er avslutningen på en toårig eller femårig mastergrad. På samfunnsøkonomi og finans er masteroppgaven på 30 studiepoeng. Du velger selv tema for oppgaven din, og skriver den under veiledning. Instituttet arrangerer masteroppgaveseminar i høstsemesteret å hjelpe deg i gang med oppgaven - som vanligvis skrives i vårsemesteret.

Du kan søke opp masteroppgaver i samfunnsøkonomi og finansiell økonomi i NTNU Open som håndteres av Universitetsbiblioteket

1. Retningslinjer

Begynn med å lese gjennom retningslinjene for masteroppgaven og veiledning:

2. Velg tema

Instituttet arrangerer masteroppgaveseminar i begynnelsen av hvert høstsemester. Hensikten er å gi deg den informasjonen som kreves for at du skal kunne arbeide effektivt med masteroppgaven i våresemesteret. Forberedelsene begynner med at du finner tema for din oppgave (instituttets forskningsområder). Tips om tema og hvem ved instituttet som jobber med hva presenteres også på masteroppgaveseminaret.

3. Veileder

Du (alene eller med 1 medstudent) sender prioritert liste over ønskede problemstillinger til econ@ok.ntnu.no. Det er en del forslag i presentasjonen fra masteroppgave-seminaret, men det er også mulig å foreslå egne forskningsskisser.

Dere som studenter konkurrerer om forslagene (blant annet basert på karakterer), og instituttet tildeler veileder. Det er altså slutt på at du selv kontakter veileder og gjør avtale. 

Veiledningsavtalen fylles ut i første møte med veileder, og leveres ferdig utfylt i ekspedisjonen på instituttet. Herfra holder du jevnlig kontakt med veileder frem til levering av masteroppgaven. I retningslinjene for masteroppgave kan du lese om hva du og veileder skal bidra med for at du skal kunne fullføre oppgaven på normert tid.

Helsefaglig tema?

Skriver du innen et helsefaglig tema er det mulig du må melde inn prosjektet ditt til REK. Dersom formålet med ditt forskningsprosjekt er å «skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom», skal du sende søknad til Regional forskningsetisk komite (REK).

4. Innlevering

Instituttet har fire innleveringsfrister: 1. juni, 1. september, 1. desember og 1. mars. Oppgaven leveres elektronisk gjennom Inspera. Det er viktig at du til enhver tid holder oss oppdatert på forventet innleveringsdato, slik at vi kan sørge for at du er korrekt oppmeldt og har tilgang til Inspera.

Sensur skjer normalt i løpet av en måned etter innleveringsfristene. Du vil få beskjed om tidspunkt for muntlig eksamen på e-post og/eller brev.

 

Tips:

Masteroppgaveseminar høst 2020

Masteroppgaveseminar høst 2020

Masteroppgaveseminaret ble holdt 23. september 2020.

Presentasjonen fra seminaret finner du her.

 

12 nov 2020

Aktuelle masteroppgaver

Aktuelle masteroppgaver

Bridge NTNU formidler oppgaver som skrives i samarbeid med aktører utenfor NTNU.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Telefon: 73 55 96 46
Epost: kontakt@econ.ntnu.no

Besøksadresse:
Institutt for samfunnsøkonomi
Klæbuveien 72 (Adolf Øien-bygget)
Campus Gløshaugen


Postadresse:
Institutt for samfunnsøkonomi
NTNU
7491 Trondheim