Studentaktiviteter

Studentaktiviteter

Pareto linjeforening

Pareto linjeforening er oppkalt etter den italienske økonomen med samme navn, Vilfredo Pareto, hvis navn først og fremst forbindes med økonomisk effektivitet. Pareto linjeforening har eksistert helt siden 1993 og fungerer i dag som et sosialt episenter for elevene ved samfunnsøkonomi, finans og politisk økonomi ved NTNU. I løpet av året arrangerer Pareto de etter hvert så legendariske turene til  Røros og Åre. Lave svenske avgifter på det priselastiske goder pleier å legge godt til rette for en god start på året, eller skal vi si Åre? I tillegg kommer utenlandstur og diverse festligheter gjennom hele semesteret. Pareto stiller også med egen fane og plass i 17. mai-toget. Linjeforeningen har tradisjonelt hatt stor oppslutning. Et nytt styre velges vært år for å sørge for at arven videreføres. Her finner du Pareto på Facebook!

ECONnect

ECONnect er en frivillig organisasjon for studentene på samfunnsøkonomi og finansøkonomi ved NTNU. De arbeider for økt faglig kompetanse blant sine studenter samt tettere kontakt med næringslivet. Dette gjøres ved å arrangere fagdager, gjesteforelesninger, bedriftspresentasjoner, kandidattreffet m.m. Her er nettsiden til ECONnect

Verdi NTNU

Verdi NTNU er finansgruppen for alle studenter i Trondheim. Deres medlemmer har en felles interesse for børs og finans, og mange sikter mot finansnæringen som sin fremtidige arbeidsplass. Hovedvekten av medlemsmassen kommer i dag fra sivilingeniør-, samfunnsøkonomi-, og statsvitenskapsstudier, men organisasjonen er selvfølgelig åpen for studenter fra alle studieretninger. Verdi NTNU har egen nettside.

Aktiviteter i regi av instituttet

Omtrent to ganger i semesteret inviterer Institutt for samfunnsøkonomi til Samfunnsøkonomi til lunsj. På dette arrangementet spanderer vi lunsj, og en fagperson innleder over et aktuelt tema. Tidligere Samfunnsøkonomi til lunsj-foredrag har blant annet inkludert Russlands økonomi, Ny teknologi og ny økonomi: Vinnere og tapere, og Norges Banks regionale nettverk: Annerledes konjukturanalyse.

Foreninger og organisasjoner

Foreninger og organisasjoner


Pareto linjeforening
Linjeforeningen for studenter i samfunnsøkonomi og politisk økonomi ved NTNU

ECONnect
Frivillig organisasjon for studentene på finans- og samfunnsøkonomi ved NTNU

Verdi NTNU (finansgruppe)
Finansgruppe for alle studenter i Trondheim, medlemmene har en felles interesse for børs og finans