Studentaktiviteter

Pareto linjeforening

Pareto linjeforening er oppkalt etter den italienske økonomen med samme navn, Vilfredo Pareto, hvis navn først og fremst forbindes med økonomisk effektivitet. Pareto linjeforening har eksistert helt siden 1993 og fungerer i dag som et sosialt episenter for elevene ved samfunnsøkonomi, finans og politisk økonomi ved NTNU. I løpet av året arrangerer Pareto de etter hvert så legendariske turene til  Røros og Åre. Lave svenske avgifter på det priselastiske goder pleier å legge godt til rette for en god start på året, eller skal vi si Åre? I tillegg kommer utenlandstur og diverse festligheter gjennom hele semesteret. Dette inkluderer blant annet onsdagspils, utflukt til Dahls bryggerier, og eksamensfester. Nytt av året er også egen fane og plass i 17-Mai-toget. Linjeforeningen har tradisjonelt hatt stor oppslutning. Et nytt styre velges vært år for å sørge for at arven videreføres. Paretos egne, lekre hjemmesider finner du her.

Pareto Fotballklubb

Pareto Fotballklubb ble stiftet i 2010 og er en fotballklubb for samfunnsøkonomer på Dragvoll. Etter en stor pågang første året ble klubben utvidet til 2 lag ved inngangen av 2011. Lagene er påmeldt i studentserien i Trondheim, som er en avdeling i 6 divisjon i seriesystemet. Her møter man andre studenter fra NTNU, TØH og BI. Samtidig som det ble opprettet ett nytt herrelag ble det også startet opp et jentelag som spiller i bedriftsserien i Trondheim. Det er i dag i overkant av 50 studenter fordelt på de tre lagene. Det vil være nye opptak i forbindelse med studiestart hvor alle har mulighet til å prøve seg. Siste nytt om Pareto Fotball finner på Facebook.

ECONnect

ECONnect er en frivillig organisasjon for studentene på samfunnsøkonomi og finansøkonomi ved NTNU. De arbeider for økt faglig kompetanse blant sine studenter samt tettere kontakt med næringslivet. Dette gjøres ved å arrangere fagdager, gjesteforelesninger, bedriftspresentasjoner, kandidattreffet m.m. Hjemmesiden til ECONnect finner du ved å trykke her.

Verdi NTNU

Verdi NTNU er finansgruppen for alle studenter i Trondheim. Deres medlemmer har en felles interesse for børs og finans, og mange sikter mot finansnæringen som sin fremtidige arbeidsplass. Hovedvekten av medlemsmassen kommer i dag fra sivilingeniør- samfunnsøkonomi- og statsvitenskapsstudier, men organisasjonen er selvfølgelig åpen for studenter fra alle studieretninger. Trykk her for å komme til hjemmesiden.

Foreninger og organisasjoner


Pareto linjeforening
Linjeforeningen for studenter i samfunnsøkonomi og politisk økonomi ved NTNU

ECONnect
Frivillig organisasjon for studentene på finans- og samfunnsøkonomi ved NTNU

Verdi NTNU (finansgruppe)
Finansgruppe for alle studenter i Trondheim, medlemmene har en felles interesse for børs og finan