Kort om Institutt for samfunnsøkonomi

Kort om Institutt for samfunnsøkonomi

 

Institutt for samfunnsøkonomi (ISØ) holder til på campus Gløshaugen, i Adolf Øien-bygget i Klæbuveien 72. ISØ tilhører Fakultet for økonomi. Instituttet har omtrent 600 studenter, hvorav ca. 400 er på årskurs/ bachelorstudier og ca. 200 på masterprogram. Vi har normalt ca. 10-15 ph.d-studenter.

Dragvoll campusområde utendørs. Foto.

 

12 professorer og 4 førsteamanuenser gir forskningsbasert undervisning. Viktige forskningsområder er

  • naturressurser, miljø og utvikling
  • offentlig økonomi
  • arbeidsmarked- og regionaløkonomi
  • utdanning
  • makroøkonomi og finans

 

Instituttets strategiplan 2018-2025

Forstå sammenhengene - finn løsningene - form samfunnet

 

Aktuelle verv/utnevninger:

Professor Ragnar Torvik er medlem av Ekspertgruppen for samfunnsøkonomiske effekter av smitteverntiltak.  Gruppen skal også vurdere de økonomiske tiltakene som er innført så langt og mulige tiltak videre for å stimulere til vekst og omstilling, og spesielt hvordan incentiver skal forbedres.

Professor Egil Matsen er medlem av Koronakommisjonen, en uavhengig kommisjon for å få en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av Covid 19-pandemien.

Professor Jørn Rattsø ledet i 2015-2016 Produktivitetskommisjonen
Professor Lars-Erik Borge ledet i 2014-2015 Grønn skattekommisjon

 

Vi utdanner attraktive kandidater!

Vi utdanner attraktive kandidater!

PwC ble engasjert av Institutt for samfunnsøkonomi (ISØ) for å evaluere hvordan kandidatene fra henholdsvis master i samfunnsøkonomi og finansiell økonomi utdannet ved instituttet blir evaluert av arbeidsgivere. Tilbakemeldingene fra arbeidsgiverne er gode. De er meget godt fornøyd med kandidatene, både faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper, og vil fortsette å rekruttere fra ISØ!

Les hele oppsummeringen av evalueringen.

 


Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Telefon:   73 59 19 40
Epost:      econ@ok.ntnu.no

Besøksadresse:
Institutt for samfunnsøkonomi
Klæbuveien 72 (Adolf Øien-bygget)
Campus Gløshaugen


Postadresse:
Institutt for samfunnsøkonomi
NTNU,
7491 Trondheim

Følg oss på Facebook!