Institutt for samfunnsøkonomi

Fra 1. januar 2017 er Institutt for samfunnsøkønomi (ISØ) et av fem fagmiljø ved NTNUs Fakultet for økonomi (ØK). Handelshøyskolen ved NTNU (HHS), Institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse (IØT), Institutt for Internasjonal Foretningsdrift ved NTNU Ålesund og økonomimiljøet ved NTNU Gjøvik tilhører også det nye fakultetet.

Som student forholder du deg i hovedsak til instituttet ditt. Institutt for samfunnsøkonomi har ansvar for følgende studieprogram:

  • Årsstudium i samfunnsøkonomi
  • Bachelor i samfunnsøkonomi
  • Bachelor i politisk økonomi (siste opptak høsten 2017)
  • Femårig integrert master i samfunnsøkonomi
  • Toårig master i samfunnsøkonomi
  • Toårig master i finansiell økonomi

 


Studentinformasjon - aktuelle saker


Valgfrie masteremner inneværende og kommende studieår

 

Som det fremgår av studiehåndboken blir tilbudet av valgfrie emner bestemt i samråd med masterstudentene. I studieåret 2018-2019 undervises følgende emner:

Valgfrie masteremner inneværende og kommende studieår

 

Som det fremgår av studiehåndboken blir tilbudet av valgfrie emner bestemt i samråd med masterstudentene. I studieåret 2018-2019 undervises følgende emner:

Høst 2018

SØK3517 Åpen makroøkonomi
SØK3521 Economics of Education

I tillegg undervises økonometriemnene SØK3515 Mikro- og paneldataøkonometri og FIN3006 Anvendt tidsserieøkonometri.

 

Vår 2019

SØK3523 Økonomisk vekst og utvikling
SØK3525 Internasjonal økonomi

 

Alle som er tatt opp til masterprogram ved Institutt for samfunnsøkonomi kan levere semesteroppgaver og ta eksamen i alle SØK3500-emner alle semester (den generelle ordningen i SØK-/FIN-emner er at man bare kan levere semesteroppgaver når emnet undervises). Det er mulig å ta ett kurs i høstsemesteret og ett i vårsemesteret, og fordele arbeidet med masteroppgaven over hele studieåret.

 

Informasjonsmøte utveksling 5. februar 2018

På møtet onsdag 5. februar brukte vi disse presentasjonene I nternasjonal seksjons presentasjon .  (fra 5. september 2017, har ikke mottatt ny versjon men skal etterlyse) ...

Informasjonsmøte utveksling 5. februar 2018

På møtet onsdag 5. februar brukte vi disse presentasjonene

Internasjonal seksjons presentasjon.  (fra 5. september 2017, har ikke mottatt ny versjon men skal etterlyse)

Presentasjon fra ISØ (Anne)


Presentasjoner fra oppstartsseminarene høsten 2017

Presentasjoner fra oppstartsseminarene høsten 2017 Her finner dere presentasjonene som ble vist under oppstartsseminaret 17.august. Studieprogramspesifikke presentasjoner: ...

Presentasjoner fra oppstartsseminarene høsten 2017

Her finner dere presentasjonene som ble vist under oppstartsseminaret 17.august.

Studieprogramspesifikke presentasjoner:

Bachelor/årsstudium i samfunnsøkonomi
Femårig master i samfunnsøkonomi
Bachelor i Politisk økonomi (kommer)

Knut Anton Morks foredrag IT-revolusjonen trenger økonomer, ikke bare ingeniører
Anne Larsen/ Kjersti Forbregd: Studieadministrativ presentasjon og brosjyre 


Pensumlister fra Institutt for samfunnsøkonomi høsten 2017

Pensumlister i Samfunnsøkonomi og finansiell økonomi  og Politisk økonomi . Du finner også listene i  bokhandelen på Dragvoll. Hva du skal lese fra denne litteraturen, og også...

Pensumlister fra Institutt for samfunnsøkonomi høsten 2017

Pensumlister i Samfunnsøkonomi og finansiell økonomi og Politisk økonomi.

Du finner også listene i  bokhandelen på Dragvoll. Hva du skal lese fra denne litteraturen, og også forelesningsplanen, finner du i fagmappen på It's Learning (som er læringsplattformen NTNU bruker). Du får tilgang til It's Learning når du har betalt semesteravgiften.

Åpne emner på IØT

I høstsemesteret: TIØ4120 Operasjonsanalyse GK (Høst) TIØ4146 Finans for teknisk-naturvitenskapelige studenter (Høst) TIØ4164 HR-ledelse (Høst) TIØ4186 Arbeidsmiljø (Høst) TIØ4201...

Åpne emner på IØT

I høstsemesteret:

TIØ4120 Operasjonsanalyse GK (Høst)
TIØ4146 Finans for teknisk-naturvitenskapelige studenter (Høst)
TIØ4164 HR-ledelse (Høst)
TIØ4186 Arbeidsmiljø (Høst)
TIØ4201 Risikohåndtering (Høst)
TIØ4215 Kontraktsrett og kontraktsforhandlinger (Høst)
TIØ4216 Forretningsjus (Høst)
TIØ4230 Entreprenørskap og markedsorientert produktutvikling (Høst)
TIØ4295 Bedriftsøkonomi (Høst)
TIØ4300 Miljøsystemer, økosystemer og bærekraft (Høst)
TIØ5200 Prosjektorganisasjoner (Høst)

I vårsemesteret:

TIØ4250 Entreprenørskap – Venture Cup (Vår)
TIØ4258 Teknologiledelse (Vår)
TIØ4260 Bedriften, samfunnsansvar, organisasjon og miljø (Vår)

 

LaTeX-kurs

Instituttet holder jevnlig LaTeX-kurs. Nøyaktig tidspunkt legges ut på instituttets Facebook-side i forkant av kurset. Studentene må selv   installere LaTeX på maskinen før de deltar på...

LaTeX-kurs

Instituttet holder jevnlig LaTeX-kurs. Nøyaktig tidspunkt legges ut på instituttets Facebook-side i forkant av kurset. Studentene må selv installere LaTeX på maskinen før de deltar på kurset:

Problemer med installasjonen? Spør om hjelp på instituttet!

Bachelor i samfunnsøkonomi: Om breddeår og SØK2000-emner

Bachelor i samfunnsøkonomi: Om breddeår og SØK2000-emner Her kan du se presentasjonen vi brukte i infomøte om fagvalg (breddeår og SØK2000-emner) . Disse sidene...

Referansegruppekurs - presentasjonen fra kursene

Hvert studieår arrangeres det kurs for referansegruppestudenter. Her kan du se presentasjonen fra et tidligere kurs og få med deg noen tips.  

Referansegruppekurs - presentasjonen fra kursene

Hvert studieår arrangeres det kurs for referansegruppestudenter.

Her kan du se presentasjonen fra et tidligere kurs og få med deg noen tips.

 

På utkikk etter tema til oppgave, praksisplass eller jobb?

NTNU Bridge  - Det beste stedet å finne kandidater, prosjekter, jobber og oppgaver. NTNU Bridge formidler oppgaver som skrives i samarbeid med aktører utenfor NTNU og er NTNU...

På utkikk etter tema til oppgave, praksisplass eller jobb?

NTNU Bridge 

- Det beste stedet å finne kandidater, prosjekter, jobber og oppgaver.

NTNU Bridge formidler oppgaver som skrives i samarbeid med aktører utenfor NTNU og er NTNU sin offisielle koblingsportal mellom NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om praksisplasser, jobber og tema til oppgaver.
 

På StudentTorget.no kan du finne internships og praktikantstillinger du kan søke på.

Årskurs og bachelor i samfunnsøkonomi

Informasjon om breddeår og videre studieløp. Studenter som er i ferd med å fullføre førsteåret på bachelor i samfunnsøkonomi må i løpet av våren gjøre noen valg knyttet til hvordan de skal...

Årskurs og bachelor i samfunnsøkonomi

Informasjon om breddeår og videre studieløp. Studenter som er i ferd med å fullføre førsteåret på bachelor i samfunnsøkonomi må i løpet av våren gjøre noen valg knyttet til hvordan de skal fullføre bachelorgraden. Hvilke SØK2000-emner skal man velge? Hva er smarte emner å velge inn i breddeåret? Når er det lurt å dra på utveksling? Hva betyr automatisk utskriving i av bachelorvitnemål?

Presentasjonen fra ISØs informasjonsmøte 3. april gir en del svar. Du får vite mer på fakultetets bachelordag 9. april.

Kontakt gjerne ISØ på epost econ@svt.ntnu.no eller kom innom og snakk med studieveileder.   


ArcGIS-kurs for studenter

  Gjennom NTNU sitt spleiselag på ArcGIS produkter, har alle studenter ved Institutt for samfunnsøkonomi tilgang til såkalte Virtual Campus kurs på Esri sine nettsider. Kurs...

ArcGIS-kurs for studenter

 

Gjennom NTNU sitt spleiselag på ArcGIS produkter, har alle studenter ved Institutt for samfunnsøkonomi tilgang til såkalte Virtual Campus kurs på Esri sine nettsider. Kurs kan bestilles ved å sende mail til Nina (ninaul@stud.ntnu.no), eller Aso (aso.amedyan@ntnu.no). Alle kursene er gratis.
 

Latex

Lenker til bruksanvisning for installering av brukergrensesnitt for Latex Latex for PC Latex for Mac

Latex

Lenker til bruksanvisning for installering av brukergrensesnitt for Latex

Latex for PC

Latex for Mac

Studieinformasjon for samfunnsøkonomistudenter

Kontaktinformasjon

Telefon:   73 59 19 40
Epost:      econ@ok.ntnu.no

Besøksadresse:
Institutt for samfunnsøkonomi
Klæbuveien 72 ("Rustbygget")
Campus Gløshaugen


Postadresse:
Institutt for samfunnsøkonomi
NTNU,
7491 Trondheim