Valgfrie masteremner inneværende og kommende studieår

Valgfrie masteremner inneværende og kommende studieår

 

Som det fremgår av studiehåndboken blir tilbudet av valgfrie emner bestemt i samråd med masterstudentene. I studieåret 2020/2021 undervises følgende emner:

Høst 2020

SØK3517 Åpen Makroøkonomi
SØK3522 Arbeidsmarkedsøkonomi

I tillegg undervises økonometriemnene SØK3515 Mikro- og paneldataøkonometri, FIN3005 Makrofinans og FIN3006 Anvendt tidsserieøkonometri.

 

Vår 2021

SØK3525 Internasjonal økonomi

 

Alle som er tatt opp til masterprogram ved Institutt for samfunnsøkonomi kan levere semesteroppgaver og ta eksamen i alle SØK3500-emner alle semester (den generelle ordningen i SØK-/FIN-emner er at man bare kan levere semesteroppgaver når emnet undervises).

 

Hvis du ønsker å bli oppmeldt i et SØK3500-emne som ikke undervises, ta kontakt med studieveileder på kontakt@econ.ntnu.no

 

Valgfrie masteremner historikk

Valgfrie masteremner historikk

Vår 2020:
SØK3527 Fiskal føderalisme
SØK3529 Dynamisk makro

Høst 2019:
SØK3521 Utdanningsøkonomi
SØK3524 Miljø- og ressursøkonomi
SØK3514 Anvendt økonometri
FIN3005 Makrofinans
FIN3006 Anvendt tidsserieøkonometri

Vår 2019:
SØK3523 Økonomisk vekst og utvikling
SØK3525 Internasjonal økonomi

Høst 2018:
SØK3517 Åpen makroøkonomi
SØK3521 Utdanningsøkonomi
SØK3515 Mikro- og paneldataøkonometri
FIN3005 Makrofinans
FIN3006 Anvendt tidsserieøkonometri

Vår 2018:
SØK3522 Arbeidsmarkedsøkonomi
SØK3527 Fiskal føderalisme  

Høst 2017:
SØK3524 Miljø- og ressursøkonomi
SØK3529 Dynamisk makro 
SØK3514 Anvendt økonometri
FIN3006 Anvendt tidsserieøkonometri

Vår 2017: 
SØK3517 Åpen makroøkonomi
SØK3521 Utdanningsøkonomi

Høst 2016: 
SØK3522 Arbeidsmarkedsøkonomi
SØK3528 Urbanisering og økonomisk geografi 
SØK3515 Mikro- og paneldataøkonometri 
FIN3006 Anvendt tidsserieøkonometri

Vår 2015:
SØK3520 Politisk økonomi
SØK3523 Økonomisk vekst og utvikling

Høst 2014:
SØK3515 Mikro- og paneldataøkonometri
SØK3517 Åpen makro
SØK3524 Miljø- og ressursøkonomi

Vår 2014:
SØK3523 Økonomisk vekst og utvikling
SØK3525 Internasjonal økonomi

Høst 2013:
SØK3514 Anvendt økonometri
SØK3520 Politisk økonomi
SØK3524 Miljø- og ressursøkonomi

Vår 2013:
SØK3521 Utdanningsøkonomi
SØK3516 Makroøkonomiske emner

Høst 2012:
SØK3515 Mikro- og paneldataøkonometri
SØK3524 Miljø- og ressursøkonomi
SØK3522 Arbeidsmarkedsøkonomi

Vår 2012:
SØK3517 Åpen makro
SØK3523 Økonomisk vekst og utvikling

Høst 2011:
SØK3514 Anvendt økonometri
SØK3525 Internasjonal økonomi
SØK3527 Fiskal føderalisme

Vår 2011:
SØK3516 Makroøkonomiske emner
SØK3520 Politisk økonomi

Høst 2010:
SØK3515 Mikro- og paneldataøkonometri
SØK3517 Åpen makroøkonomi
SØK3524 Miljø- og ressursøkonomi

Vår 2010: 
SØK 3518 Mikroøkonomiske emner
SØK 3523 Økonomisk vekst og utvikling.

Høst 2009: 
SØK3514 Anvendt økonometri
SØK3524 Miljø- og ressursøkonomi
SØK3525 Internasjonal økonomi

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Telefon: 73 55 96 46
Epost: kontakt@econ.ntnu.no

Besøksadresse:
Institutt for samfunnsøkonomi
Klæbuveien 72 (Adolf Øien-bygget)
Campus Gløshaugen


Postadresse:
Institutt for samfunnsøkonomi
NTNU
7491 Trondheim