Institutt for samfunnsøkonomi

Vil du studere samfunnsøkonomi?

Samfunnsøkonomi handler om hvordan samfunnet bruker og bør bruke sine ressurser, både arbeidskraft, naturressurser og produksjonsutstyr. Studier i samfunnsøkonomi gir grunnlag for å forstå vanskelige og sammensatte samfunnsspørsmål og til kritisk å vurdere slike spørsmål. Man lærer å strukturere problemstillinger for å analysere hva som er viktig og hva som ikke er det. Derfor er samfunnsøkonomer ettertraktet arbeidskraft til mange forskjellige stillinger i privat næringsliv, offentlig virksomhet og internasjonale organisasjoner. Les mer om hva samfunnsøkonomistudier går ut på her.

Våre studieprogram

Institutt for samfunnsøkonomi tilbyr seks ulike studieprogram.

For deg som kommer rett fra videregående skole

Matematikk som verktøy i samfunnsøkonomi

Det er en fordel med forkunnskaper i matematikk tilsvarende minst S1 fra videregående (5-årig master har krav om S1+S2 eller R1). Vi vet av erfaring at mange studenter synes matematikkemnet i første semester er vanskelig. Derfor har vi ulike tilbud om støtte: 
- Forkurs august 2017
- Suppleringsforelesninger som går parallelt med ordinær undervisning
- Kollokvie (selvdrevne studiegruppe som løser oppgaver, diskuterer pensum, utveksler notater osv)
I tillegg kommer ordinære forelesninger (2 per uke) og øvinger (1 per uke).

For deg som har bachelorgrad

Forskerkarriere innen samfunnsøkonomi

Vi tilbyr også Ph.d.-utdanning i samfunnsøkonomi.

Studentforeninger - livet rundt studiene

Studentforeningen ved Institutt for samfunnsøkonomi, Pareto , er veldig aktiv og har en rekke sosiale og faglige arrangement. Fagutvalget ECONnect ivaretar kontakten med samfunns- og næringsliv.

Studiebyen Trondheim

Trondheim er en av landets aller beste studentbyer, les mer om hvordan det er å være student her på disse sidene.

 

Vi utdanner attraktive kandidater!

PwC ble engasjert av Institutt for samfunnsøkonomi (ISØ) for å evaluere hvordan kandidatene fra henholdsvis master i samfunnsøkonomi og finansiell økonomi utdannet ved instituttet blir evaluert av arbeidsgivere. Tilbakemeldingene fra arbeidsgiverne er gode. De er meget godt fornøyd med kandidatene, både faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper, og vil fortsette å rekruttere fra ISØ!

Les hele oppsummeringen av evalueringen.

 


Søke PhD-studiet i samfunnsøkonomi?

Søknaden skal skrives på eget skjema som kan hentes på fakultetets nettsider eller fås ved henvendelse til SVT-fakultetet. Krav til søknaden er beskrevet i forskrift for ph.d. ved NTNU. Prosjektbeskrivelsen og utdanningsplanen i søknaden skal skrives i samråd med hovedveileder. Prosjektbeskrivelsen skal gjøre rede for tema, problemstillinger samt valg av teori og metode. Omfanget av prosjektbeskrivelsen skal normalt være på 5-10 sider (jfr. § 5.2 i forskriften). 

Mer info finner du på disse nettsidene.