Vil du studere samfunnsøkonomi?

Institutt for samfunnsøkonomi

Vil du studere samfunnsøkonomi?

Samfunnsøkonomi handler om hvordan samfunnet bruker og bør bruke sine ressurser, både arbeidskraft, naturressurser og produksjonsutstyr. Studier i samfunnsøkonomi gir grunnlag for å forstå vanskelige og sammensatte samfunnsspørsmål og til kritisk å vurdere slike spørsmål. Man lærer å strukturere problemstillinger for å analysere hva som er viktig og hva som ikke er det. Derfor er samfunnsøkonomer ettertraktet arbeidskraft til mange forskjellige stillinger i privat næringsliv, offentlig virksomhet og internasjonale organisasjoner. Les mer om hva samfunnsøkonomistudier går ut på her. Du kan også lese mer om hvordan det er å være samfunnsøkonomistudent.

Våre studieprogram

Institutt for samfunnsøkonomi tilbyr fem ulike studieprogram.

For deg som kommer rett fra videregående skole:

For deg som har bachelorgrad:

For deg som allerede er ferdig med master, og som vurderer en forskerutdanning innenfor samfunnsøkonomi, tilbyr vi også ph.d.-utdanning i samfunnsøkonomi.

Matematikk som verktøy i samfunnsøkonomi

Det er en fordel med forkunnskaper i matematikk tilsvarende minst S1 fra videregående når du skal begynne på en av våre grunnutdanninger (bachelor eller årsstudium). 5-årig master har krav om S1+S2 eller R1 fra videregående. Vi vet av erfaring at mange studenter synes matematikkemnet i første semester er vanskelig. Derfor har vi ulike tilbud om støtte: 
- Forkurs august (mer info om årets forkurs kommer etter hvert)
- Suppleringsforelesninger som går parallelt med ordinær undervisning
- Kollokvie (selvdrevne studiegrupper som løser oppgaver, diskuterer pensum, utveksler notater osv.)
I tillegg kommer ordinære forelesninger (2 per uke) og øvinger (1 per uke).

Studentforeninger - livet rundt studiene

Studentforeningen ved Institutt for samfunnsøkonomi, linjeforeningen Pareto, er veldig aktiv og har en rekke sosiale og faglige arrangement. Fagutvalget ECONnect ivaretar kontakten med samfunns- og næringsliv.

Studiebyen Trondheim

Trondheim er en av landets aller beste studentbyer, les mer om hvordan det er å være student her på disse sidene.

 

Vi utdanner attraktive kandidater!

Vi utdanner attraktive kandidater!

PwC ble engasjert av Institutt for samfunnsøkonomi (ISØ) for å evaluere hvordan kandidatene fra henholdsvis master i samfunnsøkonomi og finansiell økonomi utdannet ved instituttet blir evaluert av arbeidsgivere. Tilbakemeldingene fra arbeidsgiverne er gode. De er meget godt fornøyd med kandidatene, både faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper, og vil fortsette å rekruttere fra ISØ!

Les hele oppsummeringen av evalueringen.