Emner som tilbys ved Institutt for fysikk

Emner som tilbys ved Institutt for fysikk

Emner IFY

Nederst i tabellen finner du emner for Doktorgrad (PhD)

Bachelor- og mastergrad

Emne Semester Faglærers emneside
FY0001 Brukerkurs i fysikk  (videoFY0001) vår Blackboard
FY1001 Mekanisk fysikk  (videoFY1001) høst Blackboard
FY1003 Elektrisitet og magnetisme  (videoFY1003) vår FY1003
FY1003_lab
FY2045 Kvantemekanikk I høst Blackboard
FY2290 Energiressurser vår Blackboard
FY2450 Astrofysikk vår Blackboard
FY3105 Anvendelse av symmetrigrupper i fysikken høst Blackboard
FY3106 Faseoverganger og kritiske fenomener vår 17 Blackboard
FY3107 Matematiske approksimasjonsmetoder i fysikken høst 18 Blackboard
FY3114 Funksjonelle materialer høst Blackboard
FY3201 Atmosfærefysikk og klimaendringer vår Blackboard
FY3403 Partikkelfysikk høst FY3403
FY3452 Gravitasjon og kosmologi høst Blackboard
FY3464 Kvantefeltteori I vår FY3464
FY3466 Videregående kvantefeltteori høst FY3466
FY3490 Fysikk, spesialpensum høst/vår Blackboard
TFY4104 Fysikk (for MTPROD, MTMART, MTKJ, MTIØT, BKJ) høst

TFY4104

TFY4104_lab

TFY4106 Fysikk (for MTBYGG, MTING, MTIØT)  (videoTFY4106) vår

TFY4106

TFY4106 lab

TFY4109 Fysikk (for MTENERG) høst

Blackboard

TFY4109 lab

TFY4115 Fysikk (for MTELSYS, MTTK, MTNANO) høst

Blackboard

TFY4109 lab

TFY4125 Fysikk (for MTDT, MTIØT, MTKOM, MTDESIG) vår Blackboard
TFY4165 Termisk fysikk  (videoTFY4165) høst Blackboard
TFY4170 Fysikk 2 vår Blackboard
TFY4185 Måleteknikk høst Blackboard
TFY4190 Instrumentering vår Blackboard
TFY4195 Optikk høst Blackboard
TFY4200 Optikk, videregående kurs vår Blackboard
TFY4205 Kvantemekanikk II høst TFY4205
TFY4210 Kvanteteori for mangepartikkelsystemer vår Blackboard
TFY4215 Innføring i kvantefysikk vår TFY4215
TFY4220 Faste stoffers fysikk vår Blackboard
TFY4225 Kjerne- og strålingsfysikk høst Blackboard
TFY4230 Statistisk fysikk vår Blackboard
TFY4235 Numerisk fysikk vår TFY4235
TFY4240 Elektromagnetisk teori  (videoTFY4240) vår TFY4240
TFY4245 Faststoff-fysikk, videregående kurs vår Blackboard
TFY4255 Materialfysikk høst Blackboard
TFY4260 Cellebiologi og cellulær biofysikk vår Blackboard
TFY4265 Biofysiske mikroteknikker høst Blackboard
TFY4275 Klassisk transportteori høst TFY4275
TFY4280 Signalanalyse vår Blackboard
TFY4292 Kvanteoptikk høst TFY4292
TFY4300 Energi- og miljøfysikk høst Blackboard
TFY4305 Ikkelineær dynamikk høst Blackboard
TFY4310 Molekylær biofysikk høst Blackboard
TFY4315 Strålingsbiofysikk vår Blackboard
TFY4320 Fysikk i medisinsk avbildning vår Blackboard
TFY4330 Nanoverktøy høst Blackboard
TFY4335 Bionanovitenskap høst Blackboard
TFY4340 Nanofysikk vår Blackboard
TFY4345 Klassisk mekanikk (videoTFY4345) høst Blackboard
TFY4500 Biofysikk, fordypningsprosjekt høst TFY4500
TFY4505 Biofysikk, fordypningsemne høst Blackboard
TFY4510 Fysikk, fordypningsprosjekt høst TFY4510
TFY4515 Fysikk, fordypningsemne høst TFY4515
TFY4520 Nanoteknologi, fordypningsprosjekt høst TFY4520
TFY4525 Bionanoteknologi, fordypningsemne høst Blackboard
TFY4852 Dråper og emulsjoner (EiT) vår TFY4852
TFY4853 Nanoteknologi: Smått og godt (EiT) vår  
TFY4851 Aluminium (EiT) vår  

 

Doktorgrad (Ph.d.)

Emne Semester Faglærers emneside
FY8102 Elektronmikroskopi og diffraksjon høst Blackboard

FY8104 Anvendelse av symmetrigrupper i fysikken

(felles med FY3105)

høst 17 Blackboard
FY8203 Myke materialers fysikk vår 16 Blackboard
FY8302 Kvanteteorien for faste stoffer høst 17 Blackboard
FY8303 Faseoverganger og kritiske fenomener (felles med FY3106) vår 17 Blackboard
FY8304 Matematiske approksimasjonsmetoder i fysikken (felles med FY3107) høst 18 Blackboard
FY8305 Funksjonalintegralmetoder i kondenserte fasers fysikk høst Blackboard
FY8403 Biopolymergeler og nettverk vår 15 Blackboard
FY8408 Innføring i MR-avbildning høst Blackboard
FY8409 Klinisk fysikk for stråleterapi høst Blackboard
FY8411 Polymerer, geler og nettverk vår Blackboard
FY8412 Ioniserende stråling - vekselvirkningsmekanismer og dosimetri høst Blackboard
FY8902 Atmosfærefysikk og klimaendringer (felles med FY3201) vår Blackboard
FY8903 Gravitasjon og kosmologi (felles med FY3452) høst Blackboard
FY8904 Numerisk fysikk (felles med TFY4235) vår FY8904
FY8905 Materialfysikk (felles med TFY4255) høst Blackboard
FY8906 Biofysiske mikroteknikker (felles med TFY4265) høst Blackboard
FY8907 Klassisk transportteori (felles med TFY4275) høst FY8907
FY8908 Kvanteoptikk (felles med TFY4292) høst FY8908
FY8909 Nanofysikk (felles med TFY4340) vår Blackboard
FY8910 Ikkelineær dynamikk (felles med TFY4305) høst 18 Blackboard
FY8911 Molekylær biofysikk (felles med TFY4310) høst Blackboard
FY8912 Funksjonelle materialer (felles med FY3114) høst Blackboard
FY8913 Partikkelfysikk (felles med FY3403) høst FY8913
FY8914 Kvantefeltteori I (felles med FY3464) vår FY8914
FY8915 Optikk, videregående kurs (felles med TFY4200) vår Blackboard
FY8916 Kvanteteori for mangepartikkelsystemer (felles med TFY4210) vår Blackboard
FY8917 Faststoff-fysikk, videregående kurs (felles med TFY4245) vår Blackboard
FY8918 Fysikk i medisinsk avbildning (felles med TFY4320) vår Blackboard
FY8919 Strålingsbiofysikk (felles med TFY4315) vår Blackboard

 

Kontakt

Kontakt

Jon Andreas Støvneng

Jon Andreas Støvneng
Nestleder undervisning
Epost: jon.stovneng@ntnu.no

Peder Brenne

Peder Kristian Brenne, Studieveileder IFY
Epost: peder.brenne@ntnu.no

Eksamensoppgaver

NumFys

NumFys er en online ressurs for bruk av numerisk fysikk, med eksempler fra mange områder av fysikkenNumFys er en online ressurs for bruk av numerisk fysikk, med eksempler fra mange områder av fysikken