FY1001 - Mekanisk fysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 90/100 4 timer C
Rapport 10/100 ALLE

Faglig innhold

Generell innføring i newtonmekanikk inkludert svingninger og mekaniske bølger, samt spesiell relativitetsteori. Newtons lover. Bevarelse av energi, impuls og dreieimpuls. Mekaniske svingninger. Mekaniske bølger, lyd. Gravitasjon. Spesiell relativitetsteori. Eksperimentelle arbeidsmåter, metoder for måling av fysiske størrelser, databehandling, tolkning og dokumentasjon.


Læringsutbytte

Studenten skal: 1. Gjennom en kombinert teoretisk og eksperimentell tilnærming til faget oppnå grunnleggende forståelse for newtonmekanikk og spesiell relativitetsteori. 2. Lære å forstå og bruke sentrale begrep som energi, impuls og dreieimpuls. 3. Lære å sette opp ligninger på infinitesimalt nivå og løse disse ved integrasjon. 4. Få trening i å analysere problemstillinger innen mekanisk fysikk med IKT-baserte metoder. 5. Lære eksperimentelle metoder i fysikken. 6. Få grunnleggende trening i å skrive vitenskapelig rapport.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske laboratorieoppgaver og regneøvinger. En obligatorisk labrapport teller 10% på sluttkarakteren. Prosjektoppgaven i Realstart og Teknostart inngår som en del av emnet og må være gjennomført.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøving
  • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen og rapport. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Engelsk:
Young & Freedman: University Physics.
Norsk:
Lien & Løvhøiden: Generell fysikk, Bind 1: Mekanikk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TFY4145 7.5 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 10/100 ALLE
Høst ORD Skriftlig eksamen 90/100 C 17.12.2018 09:00 DI173 , SL120 , SL274 , Storhall del 1 , SL315
Sommer UTS Rapport 10/100 ALLE
Sommer UTS Skriftlig eksamen 90/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.