course-details-portlet

FY1001 - Mekanisk fysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Generell innføring i newtonmekanikk, inkludert svingninger, samt spesiell relativitetsteori. Newtons lover. Bevarelse av energi, impuls og dreieimpuls. Mekaniske svingninger. Gravitasjon. Spesiell relativitetsteori. Eksperimentelle arbeidsmåter, metoder for måling av fysiske størrelser, databehandling, tolkning og dokumentasjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper kandidater skal erverve seg gjennom kurset:- Grunnleggende forståelse for fysisk fenomener og fysikk som vitenskapelig disiplin.- Grunnleggende kjennskap til Newtonmekanikk og spesiell relativitetsteori.- Forstå og kunne bruke sentrale størrelser som energi, impuls og dreieimpuls.- Kjennskap til enkelte sentrale analytiske modeller i klassisk fysikk. Ferdigheter kandidater skal kunne mestre:-Kunne sette opp og løse generelle problemstillinger ved bruk av bevaringslover og initialbetingelser.-Sette opp ligninger på infinitesimalt nivå, og løse disse.-Kunne bruke IKT-baserte metoder til å analysere problemstillinger innen mekanisk fysikk.-Eksperimentelle arbeidsmetoder og feilanalyse.Generell kompetanse kandidater skal kunne ha skaffet seg:-Å kunne bruke kjente analytiske modeller på nye problemstillinger.-Vitenskapelig rapportskriving-Anvendelse av matematiske metoder for løsning av praktiske problemer

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske laboratorieoppgaver, regneøvingstimer med obligatorisk oppmøte, obligatorisk numerisk oppgave. Prosjektoppgaven i Realstart og Teknostart inngår som en del av emnet og må være gjennomført. Studentenes forventede arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger
  • Regneøving

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Engelsk:Young & Freedman: University Physics.Norsk:Lien & Løvhøiden: Generell fysikk, Bind 1: Mekanikk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TFY4145 7.5 HØST 2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 01.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 64
SL515 Sluppenvegen 14 2
SL321 Sluppenvegen 14 1
SL228 Sluppenvegen 14 2
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 7
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 80
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 64
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU