course-details-portlet

FY1001 - Mekanisk fysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 20/100 ALLE
Skriftlig eksamen 80/100 4 timer C

Faglig innhold

Generell innføring i newtonmekanikk, inkludert svingninger, samt spesiell relativitetsteori. Newtons lover. Bevarelse av energi, impuls og dreieimpuls. Mekaniske svingninger. Gravitasjon. Spesiell relativitetsteori. Eksperimentelle arbeidsmåter, metoder for måling av fysiske størrelser, databehandling, tolkning og dokumentasjon.


Læringsutbytte

Studenten skal: 1. Gjennom en kombinert teoretisk og eksperimentell tilnærming til faget oppnå grunnleggende forståelse for newtonmekanikk og spesiell relativitetsteori. 2. Lære å forstå og bruke sentrale begrep som energi, impuls og dreieimpuls. 3. Lære å sette opp ligninger på infinitesimalt nivå og løse disse ved integrasjon. 4. Få trening i å analysere problemstillinger innen mekanisk fysikk med IKT-baserte metoder. 5. Lære eksperimentelle metoder i fysikken. 6. Få grunnleggende trening i å skrive vitenskapelig rapport.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske laboratorieoppgaver, regneøvingstimer med obligatorisk oppmøte, obligatorisk numerisk oppgave. Prosjektoppgaven i Realstart og Teknostart inngår som en del av emnet og må være gjennomført.
Studentenes forventede arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøving
  • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen og arbeider. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Engelsk:
Young & Freedman: University Physics.
Norsk:
Lien & Løvhøiden: Generell fysikk, Bind 1: Mekanikk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TFY4145 7.5 01.09.2007
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 5
Fordypningstimer: 3

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 20/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 80/100 C 16.12.2019 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 11
SL238 Sluppenvegen 14 3
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 65
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 44
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 58
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 51
SL319 Sluppenvegen 14 1
Sommer UTS Arbeider 20/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig eksamen 80/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU