course-details-portlet

FY1001 - Mekanisk fysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Generell innføring i newtonmekanikk, inkludert svingninger, samt spesiell relativitetsteori. Newtons lover. Bevarelse av energi, impuls og dreieimpuls. Mekaniske svingninger. Gravitasjon. Spesiell relativitetsteori. Eksperimentelle arbeidsmåter, metoder for måling av fysiske størrelser, databehandling, tolkning og dokumentasjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper kandidater skal erverve seg gjennom kurset:- Grunnleggende forståelse for fysisk fenomener og fysikk som vitenskapelig disiplin.- Grunnleggende kjennskap til Newtonmekanikk og spesiell relativitetsteori.- Forstå og kunne bruke sentrale størrelser som energi, impuls og dreieimpuls.- Kjennskap til enkelte sentrale analytiske modeller i klassisk fysikk. Ferdigheter kandidater skal kunne mestre:-Kunne sette opp og løse generelle problemstillinger ved bruk av bevaringslover og initialbetingelser.-Sette opp ligninger på infinitesimalt nivå, og løse disse.-Kunne bruke IKT-baserte metoder til å analysere problemstillinger innen mekanisk fysikk.-Eksperimentelle arbeidsmetoder og feilanalyse.Generell kompetanse kandidater skal kunne ha skaffet seg:-Å kunne bruke kjente analytiske modeller på nye problemstillinger.-Vitenskapelig rapportskriving-Anvendelse av matematiske metoder for løsning av praktiske problemer

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske laboratorieoppgaver, regneøvingstimer med obligatorisk oppmøte, obligatorisk numerisk oppgave. Prosjektoppgaven i Realstart og Teknostart inngår som en del av emnet og må være gjennomført. Studentenes forventede arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger
  • Regneøving

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Engelsk:Young & Freedman: University Physics.Norsk:Lien & Løvhøiden: Generell fysikk, Bind 1: Mekanikk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TFY4145 7.5 HØST 2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 14.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 23
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 62
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 95
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 13
SL228 Sluppenvegen 14 1
SL430 Sluppenvegen 14 4
SL238 Sluppenvegen 14 2
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU