course-details-portlet

TFY4240 - Elektromagnetisk teori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Elektrostatikk. Speilingsmetoden, separasjon av variabler, Green-funksjoner. Multipolutviklinger. Elektrisk felt i stoff. Magnetostatikk. Magnetfelt i stoff. Elektromotorisk kraft, elektromagnetisk induksjon. Maxwells ligninger. Bevaringslover for ladning, energi, impuls og dreieimpuls. Elektromagnetiske bølger. Potensial og felt, gaugetransformasjoner. Stråling fra dipoler og ladninger i bevegelse. Relativitetsteori.

Læringsutbytte

Kunnskapar:
Kandidaten har vidaregåande kunnskapar om
- elektromagnetiske fenomen i vakuum og material
- matematiske metodar for å analysera slike fenomen
Kandidaten har kunnskapar om konseptet bevaringslover i elektromagnetisme.
Ferdigheiter:
Kandidaten skal kunna løysa problem i elektromagnetisme ved å bruka relevante matematiske verktøy og metodar, inkludert
- vektorkalkulus på eit vidaregåande nivå
- speglingsmetoden, separasjon av variablar, og Green-funksjonar
Kandidaten skal kunna skriva kode for å løysa elektromagnetiske problem numerisk.
Generell kompetanse:
Kandidaten skal få trening i å skriva ein vitskapleg rapport.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Obligatorisk programmeringsprosjekt med skriftlig rapport. Emnet vil bli undervist på engelsk ved behov. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjekt

Mer om vurdering

Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen i august) kan bli endret fra skriftlig til muntlig.
Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Vil bli oppgitt ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4060 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 21.05.2021

Innlevering 21.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU