TFY4240 - Elektromagnetisk teori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Elektrostatikk. Speilingsmetoden, separasjon av variabler, Green-funksjoner. Multipolutviklinger. Elektrisk felt i stoff. Magnetostatikk. Magnetfelt i stoff. Elektromotorisk kraft, elektromagnetisk induksjon. Maxwells ligninger. Bevaringslover for ladning, energi, impuls og dreieimpuls. Elektromagnetiske bølger. Potensial og felt, gaugetransformasjoner. Stråling fra dipoler og ladninger i bevegelse. Relativitetsteori.

Læringsutbytte

Kandidaten har videregående kunnskaper om fenomener, beregningsmetoder og teknologiske anvendelser basert på klassisk elektrodynamikk. Kandidaten har styrket sine ferdigheter i såvel analytiske som numeriske metoder.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Obligatorisk programmeringsprosjekt med skriftlig rapport. Emnet vil bli undervist på engelsk ved behov. Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjekt

Mer om vurdering

Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen i august) kan bli endret fra skriftlig til muntlig.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Vil bli oppgitt ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4060 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen INSPERA 100/100 C 16.05.2019 09:00 SL111 lyseblå sone , SL274 , SL215 , SL120 blå sone , SL111 orange sone
Sommer UTS Skriftlig eksamen INSPERA 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.