course-details-portlet

TFY4240 - Elektromagnetisk teori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Elektrostatikk. Speilingsmetoden, separasjon av variabler, Green-funksjoner. Multipolutviklinger. Elektrisk felt i stoff. Magnetostatikk. Magnetfelt i stoff. Elektromotorisk kraft, elektromagnetisk induksjon. Maxwells ligninger. Bevaringslover for ladning, energi, impuls og dreieimpuls. Elektromagnetiske bølger. Potensial og felt, gaugetransformasjoner. Stråling fra dipoler og ladninger i bevegelse. Relativitetsteori.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten har videregående kunnskaper om:

  • elektromagnetiske fenomener i vakuum og materialer
  • matematiske metoder for å analysere slike fenomen.

Kandidaten har kunnskaper om konseptet bevaringslover i elektromagnetisme.

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne løse problemer i elektromagnetisme ved å bruke relevante matematiske verktøy og metoder, inkludert

  • vektorkalkulus på et videregående nivå
  • speilingsmetoden, separasjon av variabler, og Green-funksjoner.

Kandidaten skal kunne skrive kode for å løse elektromagnetiske problemer numerisk.

Generell kompetanse:

Kandidaten skal få trening i å skrive en vitenskapelig rapport.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Obligatorisk programmeringsprosjekt med skriftlig rapport. Emnet vil bli undervist på engelsk ved behov. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjekt

Mer om vurdering

Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen i august) kan bli endret fra skriftlig til muntlig. Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk.

Kursmateriell

Vil bli oppgitt ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4060 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU