TFY4190 - Instrumentering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 50/100
Skriftlig eksamen 50/100 C

Faglig innhold

Datamaskinorientert måleteknikk: Grensesnitt, omformere, sensorer. Tilkobling av måleinstrumenter til datamaskiner. Datamaskin laboratorium: Grafisk programmering med virtuell instrumentering og programmering i LabVIEW. Et utvalg av måle- og styringsoppgaver med bruk av PC. Planlegging av eksperimenter, datapresentasjon og rapportering fra eksperimenter.

Læringsutbytte

Studenten skal lære prinsipper for og bruk av datamaskinassistert måleteknikk med styring av instrumenter, måleutstyr og datainnsamling. Studenten skal selvstendig kunne bedømme begrensninger som måleutstyr påfører eksperimentene. Studenten skal selvstendig kunne planlegge, gjennomføre og rapportere fra eksperimenter. Laboratorieøvingene skal gjøre studenten i stand til selv å benytte dette i måletekniske anvendelser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Grunnleggende laboratorieøvinger i måleteknikk og laboratorie prosjektarbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektarbeid

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (50%) og arbeider (50%). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bestått/ikke bestått. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4037 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 50/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 50/100 C 07.06.2018 09:00
Sommer UTS Arbeider 50/100
Sommer UTS Muntlig eksamen 50/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.