course-details-portlet

TFY4190 - Instrumentering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 50/100
Hjemmeeksamen 50/100 4 timer

Faglig innhold

Datamaskinorientert måleteknikk: Grensesnitt, omformere, sensorer. Tilkobling av måleinstrumenter til datamaskiner. Datamaskin laboratorium: Grafisk programmering med virtuell instrumentering og programmering i LabVIEW. Et utvalg av måle- og styringsoppgaver med bruk av PC. Planlegging av eksperimenter, datapresentasjon og rapportering fra eksperimenter.

Læringsutbytte

Kunnskaper. Kandidaten skal ha kunnskap om: - Datamaskinassistert måleteknikk med styring av instrumenter, måleutstyr og datainnsamling. Ferdigheter. Kandidaten skal kunne: - Bedømme begrensinger som måleutstyr påførere eksperimenter. Generell kompetanse. Kandidaten skal være i stand til: - Selvstendig planlegge, gjennomføre og rapportere fra eksperimenter. Laboratorieøvingene skal gjøre studenten i stand til å benytte datamaskiner i måletekniske anvendelser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Grunnleggende laboratorieøvinger i måleteknikk og laboratorie prosjektarbeid. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektarbeid

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (50%) og arbeider (50%). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bestått/ikke bestått. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4037 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 50/100

Utlevering
10.06.2022

Innlevering
10.06.2022


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU