course-details-portlet

TFY4190 - Instrumentering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 50/100
Skriftlig skoleeksamen 50/100 4 timer C

Faglig innhold

Datamaskinorientert måleteknikk: Grensesnitt, omformere, sensorer. Tilkobling av måleinstrumenter til datamaskiner. Datamaskin laboratorium: Grafisk programmering med virtuell instrumentering og programmering i LabVIEW. Et utvalg av måle- og styringsoppgaver med bruk av PC. Planlegging av eksperimenter, datapresentasjon og rapportering fra eksperimenter.

Læringsutbytte

Kunnskaper. Kandidaten skal ha kunnskap om:- Datamaskinassistert måleteknikk med styring av instrumenter, måleutstyr og datainnsamling.Ferdigheter. Kandidaten skal kunne:- Bedømme begrensinger som måleutstyr påførere eksperimenter.Generell kompetanse. Kandidaten skal være i stand til:- Selvstendig planlegge, gjennomføre og rapportere fra eksperimenter. Laboratorieøvingene skal gjøre studenten i stand til å benytte datamaskiner i måletekniske anvendelser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Grunnleggende laboratorieøvinger i måleteknikk og laboratorie prosjektarbeid. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4037 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 50/100 C 06.06.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 55
Vår ORD Oppgave 50/100

Innlevering
28.04.2024


23:59

Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 50/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU