course-details-portlet

TFY4190 - Instrumentering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 50/100
Skriftlig eksamen 50/100 4 timer C

Faglig innhold

Datamaskinorientert måleteknikk: Grensesnitt, omformere, sensorer. Tilkobling av måleinstrumenter til datamaskiner. Datamaskin laboratorium: Grafisk programmering med virtuell instrumentering og programmering i LabVIEW. Et utvalg av måle- og styringsoppgaver med bruk av PC. Planlegging av eksperimenter, datapresentasjon og rapportering fra eksperimenter.

Læringsutbytte

Kunnskaper. Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Datamaskinassistert måleteknikk med styring av instrumenter, måleutstyr og datainnsamling.

Ferdigheter. Kandidaten skal kunne:
- Bedømme begrensinger som måleutstyr påførere eksperimenter.

Generell kompetanse. Kandidaten skal være i stand til:
- Selvstendig planlegge, gjennomføre og rapportere fra eksperimenter. Laboratorieøvingene skal gjøre studenten i stand til å benytte datamaskiner i måletekniske anvendelser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Grunnleggende laboratorieøvinger i måleteknikk og laboratorie prosjektarbeid. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektarbeid

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (50%) og arbeider (50%). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bestått/ikke bestått. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4037 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 5
Fordypningstimer: 5

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 50/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU