FY3403 - Partikkelfysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 33/100 ALLE
Skriftlig eksamen 67/100 4 timer FORMELSAML

Faglig innhold

Det gis en innføring i sentrale begreper i partikkelfysikken, symmetrier, invarianser og bevaringslover. Kvanteelektrodynamikk og svake vekselvirkninger behandles spesielt samt elektrosvak teori. Det gis en grunnleggende innføring i kvarkmodellen, QCD, nøytrinooscillasjoner, samt gauge teorier og Higgs mekanismen. Det gis også en kort innføring i gruppeteori, spesielt SU(2) gruppene for spinn og isospinn.

Læringsutbytte

Etter gjennomføring av dette kurset skal studentene kunne:
- Gjøre rede for sentrale begreper innenfor partikkelfysikk, slik som symmetrier, invarianser og bevaringslover, samt kunne benytte seg av disse i praktiske beregninger.
- Gjøre rede for innholdet i kvanteelektrodynamikk og svake vekselvirkninger, spesielt med tanke på spredningsprosesser for partikler.
- Skrive ned og benytte seg av Feynman-diagrammer og regler i praktiske beregninger.
- Gjøre rede for grunnleggende gruppeteori, spesielt egenskapene til SU(2) gruppen.
- Beskrive Higgs mekanismen samt hensikten og egenskapene til gauge teorier.


Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen og rapport. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

D. Griffiths: Introduction to Elementary Particles, 2nd Ed.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FY8913 7.5 01.09.2017
MNFFY363 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 33/100 ALLE
Høst ORD Skriftlig eksamen 67/100 FORMELSAML 18.12.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.