FY8911 - Molekylær biofysikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 10/100
Arbeider 10/100
Skriftlig eksamen 80/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet fokuserer på anvendelse av utvalgte tema innen fysikk, for å beskrive molekylære egenskaper til biologiske molekyler og systemer, og noen av de mest brukte teknikkene som brukes for å bestemme disse egenskapene.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten være i stand til:

- Å beskrive hovedtypene av intra- og intermolekylære vekselvirkninger, og forklare hvordan disse påvirker (i) konformasjon og andre dynamiske egenskaper til makromolekyler, og (ii) vekselvirkningene mellom makromolekyler og andre stoffer i vannløsning.

- Å forklare teorien bak de viktigste teknikkene som brukes til å studere fysikalske, termodynamiske, hydrodynamiske og spektroskopiske egenskaper, samt spredningsegenskaper, til biologiske molekyler og molekylære systemer, samt å angi fordeler og ulemper knyttet til disse teknikkene.

- Å forutsi og diskutere anvendbarheten av de studerte teknikkene på et utvalg av biofysiske systemer.

- Å bruke et utvalg av instrumentelle oppsett, tolke oppnådde data, og oppsummere resultatet i skriftlige rapporter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og laboratorieøvinger. Mappevurdering gir grunnlag for sluttresultat i emnet. I mappen inngår avsluttende skriftlig eksamen (80%), regneøvinger (10%) og laboratorieøvinger (10%). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen angis med bestått/ikke bestått.
Eksamen vil normalt bli gitt kun på engelsk.
Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen i august) kan bli endret fra skriftlig til muntlig.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieoppgaver
  • Regneøvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen og rapport. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis som bestått/ikke bestått. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Elgsæter, Mikkelsen, Næss, and Dias: Molecular Biophysics, kompendium.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TFY4310 7.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 10/100
Høst ORD Arbeider 10/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 80/100 15.12.2017 09:00 DI42
Vår ORD Arbeider 10/100
Vår ORD Arbeider 10/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 80/100 28.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.