course-details-portlet

TFY4320 - Fysikk i medisinsk avbildning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Apparatur for nukleærmedisinsk bildediagnostikk, emisjons-tomografi (SPECT, PET). Apparatur for røntgen-diagnostikk, digital radiografi, transmisjonsdatatomografi (CT). Anvendelser av ultralyd i medisinsk diagnostikk. Magnetresonans-tomografi (MRI). Teoretisk beskrivelse av bildedannelse, støy i medisinske bilder, rekonstruksjonsalgoritmer for tomografi, medisinsk bildebehandling. Kvalitetssikring i medisinsk bildediagnostikk.

Læringsutbytte

Studentene skal ha kunnskap om fysiske prinsipper og metoder som anvendes i medisinsk diagnostikk basert på medisinsk avbildning. Dette omfatter å kunne forklare prinsipper og framgangsmåter for computerbasert tomografi (CT) ved nukleærmedisinsk avbildning, røntgenavbildning og avbildning ved magnetisk resonans. Studenten skal også kunne redegjøre for ulike former for ultralydavbildning, og hvordan slik avbildning prinsippielt er forskjellig fra avbildningsprinsippene ved CT.Studenten opparbeider ferdigheter i å vurdere ytelsesparametre, anvendelsesområder, samt fordeler og ulemper ved de ulike formene for medisinsk avbildning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske laboratorieøvinger/demonstrasjoner. Emnet vil bli undervist på engelsk dersom internasjonale masterstudenter følger emnet. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen i august) kan bli endret fra skriftlig til muntlig.

Kursmateriell

Webb's Physics of Medical Imaging, Second Edition, Edited by M.A. Flower. Published by Taylor and Francis 2012. Kompendier.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4094 7.5
FY8918 7.5 HØST 2017
FY6025 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biofysikk og medisinsk teknologi
  • Fysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 29.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 18
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 3
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU