Fakultet for naturvitenskap

Institutt for fysikk

CHALLENGE

RELATIVITY

Vi utfordrer grunnleggende kunnskap for å skape ny viten.

Forskning og undervisning ved Institutt for fysikk er både eksperimentell og teoretisk, og dekker flere fagfelt. Her studerer vi materialfysikk, nanovitenskap, overflatefysikk, optikk, astrofysikk, solenergi, biofysikk og medisinsk teknologi. Instituttet har 160 ansatte og underviser to tusen studenter hvert år. Institutt for fysikk er et av åtte institutter ved Fakultet for naturvitenskap.

Om Institutt for fysikk

Challenge NTNU - Forskning som utfordrer

 

Kontakt

  postmottak@phys.ntnu.no

  Høgskoleringen 5, Realfagbygget D5-170

Postadresse

Institutt for fysikk NTNU
7491 Trondheim

Kontaktinformasjon og ledelse

  Ansatte ved Institutt for fysikk

Hva skjer?