Institutt for fysikk

Fakultet for naturvitenskap

Institutt for fysikk

Tre studenter på fysikklaben som gjør et eksperiment med en laserstråle. Foto

tekst_ify forside

Forskning og undervisning ved Institutt for fysikk er både eksperimentell og teoretisk, og dekker flere fagfelt. Her studerer vi materialfysikk, nanovitenskap, overflatefysikk, optikk, astrofysikk, solenergi, biofysikk og medisinsk teknologi.

Institutt for fysikk er et av åtte institutter ved Fakultet for naturvitenskap

Om Institutt for fysikk

Kontakt

Kontakt

  postmottak@phys.ntnu.no

  Høgskoleringen 5, Realfagbygget D5-170

Postadresse

Institutt for fysikk NTNU
7491 Trondheim

Kontaktinformasjon og ledelse

  Ansatte ved Institutt for fysikk

Hva er fysikk ved NTNU?

  Hva er fysikk ved NTNU?

Hva skjer?

Hva skjer?

 

Åpne foredrag

Strategiplan