Fakultet for naturvitenskap

Institutt for fysikk

  • Xiao Dong Yang studerer en solcelle. Forskningen tar sikte på bygge en mer solid og effektiv solcelleteknologi. Foto: Per Henning/NTNU
  • Celler på spikermatter – hvordan nanonåler kan avsløre kreftens hemmeligheter. Photo

Forskning og undervisning ved Institutt for fysikk er både eksperimentell og teoretisk, og dekker flere fagfelt. Her studerer vi materialfysikk, nanovitenskap, overflatefysikk, optikk, astrofysikk, solenergi, biofysikk og medisinsk teknologi. Instituttet har 160 ansatte og underviser to tusen studenter hvert år. Institutt for fysikk er et av åtte institutter ved Fakultet for naturvitenskap.

Kontakt

Epost: postmottak@phys.ntnu.no

Besøksadresse

Høgskoleringen 5, Realfagbygget D5-170

Postadresse

Institutt for fysikk NTNU, 7491 Trondheim

Kontaktinformasjon og ledelse

Ansatte ved Institutt for fysikk

Hva skjer?