FY3106 - Faseoverganger og kritiske fenomener

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2018/2019

Faglig innhold

Emnet undervises neste gang høsten 2019. Faseoverganger. Egenskaper nær kritiske punkt. Flerkomponent Landauteori. Universalitetsklasser. Oversikt over enkle modeller. Skalering. Korrelasjonsfunksjoner. Renormaliseringsteori: Direkterom og k-rom renormalisering. Kosterlitz-Thouless overganger.

Læringsutbytte

Studenten skal oppnå betydelig grad av innsikt i ulike typer faseoverganger og hvordan disse kan beskrives teoretisk på forskjellige måter, eksempelvis med renormaliseringsteori. Kurset egner seg godt for masterstudenter som ønsker en innføring i avansert statistisk fysikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Frivillige regneøvinger. Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, vil eksamen normalt bli gitt kun på engelsk.

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig.

Kursmateriell

Avtales ved kursets begynnelse.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FY8303 7.5 01.09.2018

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.