course-details-portlet

FY3106 - Faseoverganger og kritiske fenomener

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

Emnet undervises neste gang høsten 2021. Grunnleggende begreper og eksempler på faseoverganger. Egenskaper nær kritiske punkt. Universalitetsklasser. Skalering og skalalovene. Oversikt over enkle modeller. Innledning til renormaliseringsteori og Kadanoff-bildet. Wilson-bildet og renormaliseringsteori. Direkterom og k-rom renormalisering. Topologiske faseoverganger. Superfluid-normal fluid overgangen. Elitzurs teorem og superleder-normal metall faseovergangen.

Læringsutbytte

Studenten skal oppnå betydelig grad av innsikt i ulike typer faseoverganger og hvordan disse kan beskrives teoretisk på forskjellige måter, eksempelvis med renormaliseringsteori. Kurset egner seg godt for masterstudenter som ønsker en innføring i avansert statistisk fysikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Frivillige regneøvinger. Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, vil eksamen normalt bli gitt kun på engelsk. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen kan hjemmeeksamen bli endret til muntlig.

Kursmateriell

Avtales ved kursets begynnelse.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FY8303 7.5 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU