TFY4310 - Molekylær biofysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 10/100
Arbeider 10/100
Skriftlig eksamen 80/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet fokuserer på anvendelse av utvalgte tema innen fysikk, for å beskrive molekylære egenskaper til biologiske molekyler og systemer, og noen av de mest brukte teknikkene som brukes for å bestemme disse egenskapene.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten være i stand til:

- Å beskrive hovedtypene av intra- og intermolekylære vekselvirkninger, og forklare hvordan disse påvirker (i) konformasjon og andre dynamiske egenskaper til makromolekyler, og (ii) vekselvirkningene mellom makromolekyler og andre stoffer i vannløsning.

- Å forklare teorien bak de viktigste teknikkene som brukes til å studere fysikalske, termodynamiske, hydrodynamiske og spektroskopiske egenskaper, samt spredningsegenskaper, til biologiske molekyler og molekylære systemer, samt å angi fordeler og ulemper knyttet til disse teknikkene.

- Å forutsi og diskutere anvendbarheten av de studerte teknikkene på et utvalg av biofysiske systemer.

- Å bruke et utvalg av instrumentelle oppsett, tolke oppnådde data, og oppsummere resultatet i skriftlige rapporter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og laboratorieøvinger.


Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøvinger
  • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår avsluttende skriftlig eksamen (80%), regneøvinger (10%) og laboratorieøvinger (10%). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakter) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.
Eksamen vil normalt bli gitt kun på engelsk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Elgsæter, Mikkelsen, Næss, and Dias: Molecular Biophysics, kompendium.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FY8911 7.5 01.09.2017
SIF4090 7.5
TFY4335 7.5 01.09.2015

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 10/100
Høst ORD Arbeider 10/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 80/100 D 30.11.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.