FY0001 - Brukerkurs i fysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet gir en generell orientering i utvalgte delområder i fysikk, og er beregnet på biologer, kjemikere og andre som ikke har spesiell fysikkbakgrunn. Det legges vekt på en anvendt tilnærming til fysikk, med eksempler på anvendelser i andre fagfelt. I emnet inngår også praktiske laboratorieforsøk.

Læringsutbytte

Studentene skal:
- lære grunnleggende mekanikk, som rettlinjet og krumlinjet bevegelse, Newtons lover, vektorer
- lære om arbeid og energi
- lære om friksjonskrefter og fjærkrefter
- lære om gravitasjonsloven, gravitasjonskrefter og gravitasjonspotensial
- lære grunnleggende egenskaper ved bølgebevegelse, herunder lydbølger, dopplereffekt
- lære om elektriske krefter, elektrisk potensial, kapasitans, strøm (likestrøm og vekselstrøm), Ohms lov
- lære om lys som bølger, interferens, refleksjon og brytning
- lære om lys som partikler, hydrogenspekteret, fotoelektrisk effekt, Röntgen-stråling, sort legeme-stråling, den tidlige utviklingen av kvantemekanikken
- lære om partikler som bølger
- lære om utviklingen av atommodellen, grunnstoffer og isotoper, fisjon, fusjon, radioaktiv stråling
- bli kjent med arbeids- og tenkemåter som brukes innen fysikk
- bli kjent med anvendelser av fysikk innen andre fagfelt

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Regneøvinger, obligatoriske innleveringer (75%). Oligatoriske labøvinger. Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen i august) kan bli endret fra skriftlig til muntlig.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjente lab.øvinger, Godkjent 75% av regneøvingene

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Ohanian, Principles of Physics, Norton.
Hefte med labøvelser.
Materiale lagt ut på kursets webside.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFFY001 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 18.05.2015 09:00 E3 , Møterom 8 , K2
Sommer KONT Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.