course-details-portlet

FY8305 - Funksjonalintegral metoder i kondenserte fasers fysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet undervises kun etter avtale med faglærer. Kurset tar sikte på å gi en innføring i bruk av funksjonalintegralmetoder på kvantemekaniske mangepartikkelproblemer. Koherente tilstander. Grassmann algebra. Gaussiske integraler. Feynman veiintegraler langs imaginær tid. Genererende funksjonal. Greensfunksjoner. Matsubarasummer. Funksjonal bosonisering av fermionteorier. Sadelpunktapproksimasjon. Anvendelse på noen sentrale modeller.

Læringsutbytte

Studenten skal oppnå innsikt i funksjonalintegralmetoder og hvordan disse kan anvendes for å løse mangepartikkelproblemer i kondenserte mediers teori. Kurset egner seg godt for doktorgradsstudenter som ønsker å få en innføring i moderne og avanserte metoder for å behandle vekselvirkende kvantemekaniske systemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier eller ledet selvstudium, avhengig av antall studenter i kurset. Regneøvinger. Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan bli endret fra skriftlig til muntlig.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Fysikk (PHFY)

Kursmateriell

John W. Negele og Henri Orland: Quantum Many-Particle Systems, Addison-Wesley, 1988. A. Sudbø: Kompendium 1996.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIF4986 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Faste stoffers teori
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 07.06.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU