course-details-portlet

TFY4275 - Stokastiske prosesser og transportteori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet dreier seg om sentrale begreper i klassisk transportteori og dens anvendelser. Følgende tema behandles: Hydrodynamikk, kinetisk teori og dens sammenheng med hydrodynamikken, Boltzmann-ligningen, linearisert Boltzmann-ligning, egenverdi-problemet, hydrodynamiske og kinetiske moder. Chapman-Enskog utviklingen, Lorentz-gassen. Stokastiske variabler, stokastiske prosesser, Markovprosesser. Langevin-ligningen. Korrelasjonsfunksjoner, Wiener-Khinchinteoremet,Chapman-Kolmogorov-Smoluchowskiligningen, Mesterligningen, Fokker-Planck-ligningen, moment-ligninger. Analogier mellom Boltzmann-ligningen og Mesterligningen, og mellom moment-ligninger og hydrodynamikkens konserveringslover. Hovedvekten vil bli lagt på det fysiske innholdet og anvendelser av transportteori.

Læringsutbytte

Emnet gir studentene en generell innsikt i fundamentale begreper og prinsipper i klassisk transportteori, samt moderne anvendelser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Mer om vurdering

Karakter i faget baseres på skriftlig eksamen, som teller 100% av sluttkarakteren i emnet. Kontinuasjonseksamen kan bli endret fra skriftlig til muntlig.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4074 7.5
FY8907 7.5 HØST 2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 22.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 2
SL210 Sluppenvegen 14 29
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU