course-details-portlet

TFY4275 - Klassisk transportteori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet dreier seg om sentrale begreper i klassisk transportteori og dens anvendelser. Følgende tema behandles: Hydrodynamikk, kinetisk teori og dens sammenheng med hydrodynamikken, Boltzmann-ligningen, linearisert Boltzmann-ligning, egenverdi-problemet, hydrodynamiske og kinetiske moder. Chapman-Enskog utviklingen, Lorentz-gassen. Stokastiske variabler, stokastiske prosesser, Markovprosesser. Langevin-ligningen. Korrelasjonsfunksjoner, Wiener-Khinchinteoremet,Chapman-Kolmogorov-Smoluchowskiligningen, Mesterligningen, Fokker-Planck-ligningen, moment-ligninger. Analogier mellom Boltzmann-ligningen og Mesterligningen, og mellom moment-ligninger og hydrodynamikkens konserveringslover. Hovedvekten vil bli lagt på det fysiske innholdet og anvendelser av transportteori.

Læringsutbytte

Emnet gir studentene en generell innsikt i fundamentale begreper og prinsipper i klassisk transportteori, samt moderne anvendelser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Mer om vurdering

Karakter i faget baseres på skriftlig eksamen, som teller 100% av sluttkarakteren i emnet. Kontinuasjonseksamen kan bli endret fra skriftlig til muntlig.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4074 7.5
FY8907 7.5 01.09.2010
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 14.12.2020

Innlevering 14.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU