FY8912 - Funksjonelle materialer

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 1/5
Skriftlig eksamen 4/5 4 timer

Faglig innhold

Funksjonelle materialer er materialer som har én eller flere egenskaper som kan forandres på en kontrollert måte av ytre stimuli (temperatur, elektriske/magnetiske felt osv.) og derfor brukes i et bredt spekter av teknologiske enheter som for eksempel minne, skjermer og telekommunikasjon.
Tema: Relasjon mellom egenskaper, struktur og krystallsymmetri - Størrelse og grensesjikteffekter på egenskaper - Elektronisk båndstruktur - Ledningsevne - Halvlederteknologi - Optisk aktive materialer: teori, eksempler på materialer og anvendelser – Dielektrika, piezo- og ferroelektrika: teori, eksempler på materialer og applikasjoner - Magnetisme: teori, eksempler på materialer og anvendelser.

Læringsutbytte

Overordnet læringsmål: Etter fullført kurs skal studenten:
- Ha innsikt i et bredt spekter av dagens og framtidig viktige funksjonelle materialtyper.
Konkrete læringsmål: Etter fullført kurs skal studenten kunne:
- Relatere egenskaper av funksjonelle materialer til strukturen i materialet.
- Anvende krystallsymmetri for å forklare, klassifisere og sammen med tensorbeskrivelse beregne retningsavhengige egenskaper av funksjonelle materialer (for eksempel ledningsevne, motstand, piezoelektrisitet).
- Forklare med hjelp av båndstrukturmodell egenskaper og anvendelser av funksjonelle materialer, spesielt halvledere.
- Gjøre rede for prinsippene bak magnetiske, optiske og dielektriske materialegenskaper, og kunne nevne noen eksempler på materialer og anvendelser.
- Reprodusere noen eksempler, som er diskutert i faget, om utvikling av nye materialer med spesielle egenskaper og mulige anvendelser av disse i framtida.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og studentrapporter; prosjektarbeid; presentasjon. Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen i august) kan bli endret fra skriftlig til muntlig. Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen og rapport. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis som bestått/ikke bestått. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FY3114 7.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 1/5
Høst ORD Skriftlig eksamen 4/5 11.12.2017 09:00
Vår ORD Rapport 1/5
Vår ORD Skriftlig eksamen 4/5 01.06.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.