course-details-portlet

FY8904 - Numerisk fysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100 A

Faglig innhold

Lineær algebra, endelig differansemetoder, stokastiske metoder, ordinære differensialligninger, partielle differensialligninger, optimalisering, lineær programmering, genetiske algoritmer, simulert størkning, Fouriermetoder, wavelet-analyse, Monte Carlo-metoder, molekylærdynamikk, kvantemekanikk, cellulære automater.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studenten har kunnskap om et utvalg av numeriske metoder og hvordan disse kan anvendes for å løse problemer innen ulike områder av fysikk. Ferdigheter og generell kompetanse: Studenten kan, med utgangspunkt i et gitt problem, formulere en strategi for å løse problemet med en eller flere relevante numeriske metoder, konkretisere denne strategien ved hjelp av prosedyreorientert programmering i et egnet programmeringsspråk, kompilere og kjøre programmet, foreta en kritisk analyse av oppnådde resultater, vurdere hvordan resultatene bestkan presenteres, og kommunisere sitt arbeid skriftlig i et format som ligger nært opp til standarden for artikler i internasjonale fysikktidsskrifter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Vurdering foretas på grunnlag av hjemmeoppgave over fem dager. Emnet undervises på engelsk dersom internasjonale mastergradsstudenter følger emnet. Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Mer om vurdering

Vurdering foretas på grunnlag av arbeider. Det vil bli gitt tre oppgaver i løpet av dette kurset. En (tilfeldig valgt) oppgave vil bli en del av avsluttende eksamenen, og studentene forventes å levere inn løsningen på denne som en del av eksamen. Avsluttende eksamen er en flerdagers hjemmeeksamen som utgjør 100% av karakteren i faget.

Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Fysikk (PHFY)

Kursmateriell

Kompendium i numerisk fysikk; Press, Flannery, Teukolsky og Vetterling: Numerical Recipes.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TFY4235 7.5 HØST 2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100 A

Innlevering
03.05.2024


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU