Eksamensoppgaver ved Institutt for fysikk

Eksamensoppgaver ved Institutt for fysikk

– Bachelor-, Master- og PhD-studier ved Institutt for fysikk (IFY)

heading_eksamensoppgaver

Emner for Bachelor-, Master- og PhD-studier

Emnebeskrivelser for alle emner som undervises ved Institutt for fysikk

Tidligere eksamensoppgaver i emner for realfag-, sivilingeniør- og doktorgradstudier

 

For nyere eksamensoppgaver henviser vi til Blackboard.

Klikk på emnetittel (overskrift) for å se eksamensoppgave og løsningsforslag for emnet

Ressurspublisering

FY0001 Brukerkurs i fysikk
FY1001 Mekanisk fysikk
FY1003 Elektrisitet og magnetisme
FY2045 Kvantemekanikk I
FY2290 Energiressurser
FY2450 Astrofysikk
FY3105 Anvendelse av symmetrigrupper i fysikken (FY8104)
FY3106 Faseoverganger og kritiske fenomener (FY8303)
FY3107 Matematiske approksimasjonsmetoder i fysikken (FY8304)
FY3114 Funksjonelle materialer
FY3201 Atmosfærefysikk og klimaendringer (FY8902)
FY3403 Partikkelfysikk
FY3452 Gravitasjon og kosmologi (FY8903)
FY3464 Kvantefeltteori I
FY3466 Videregående kvantefeltteori (FY8308)
FY6019 Moderne fysikk
FY8102 Elektronmikroskopi og diffraksjon
FY8104 Anvendelse av symmetrigrupper i fysikken
FY8201 Polymerfysikk
FY8203 Myke materialers fysikk
FY8302 Kvanteteorien for faste stoffer
FY8303 Faseoverganger og kritiske fenomener
FY8304 Matematiske approksimasjonsmetoder i fysikken
FY8305 Funksjonalintegral metoder i kondenserte fasers fysikk
FY8308 Videregående kvantefeltteori
FY8408 Innføring i MR-avbildning
FY8902 Atmosfærefysikk og klimaendringer
FY8903 Gravitasjon og kosmologi
FY8904 Numerisk fysikk
FY8905 Materialfysikk
FY8906 Biofysiske mikroteknikker
FY8907 Klassisk transportteori
FY8908 Kvanteoptikk
FY8909 Nanofysikk
FY8910 Ikkelineær dynamikk
TFY4102 Fysikk
TFY4104 Fysikk
TFY4106 Fysikk
TFY4109 Fysikk
TFY4115 Fysikk
TFY4125 Fysikk
TFY4165 Termisk fysikk
TFY4170 Fysikk 2
TFY4185 Måleteknikk
TFY4190 Instrumentering
TFY4195 Optikk
TFY4200 Optikk, videregående kurs
TFY4205 Kvantemekanikk II
TFY4210 Kvanteteori for mangepartikkelsystemer
TFY4215 Innføring i kvantefysikk
TFY4220 Faste stoffers fysikk
TFY4225 Kjerne- og strålingsfysikk
TFY4230 Statistisk fysikk
TFY4235 Numerisk fysikk (FY8904)
TFY4240 Elektromagnetisk teori
TFY4245 Faststoff-fysikk, videregående kurs
TFY4255 Materialfysikk (FY8905)
TFY4260 Cellebiologi og cellulær biofysikk
TFY4265 Biofysiske mikroteknikker (FY8906)
TFY4275 Klassisk transportteori (FY8907)
TFY4280 Signalanalyse
TFY4292 Kvanteoptikk (FY8908)
TFY4300 Energi- og miljøfysikk
TFY4305 Ikkelineær dynamikk (FY8910)
TFY4310 Molekylær biofysikk
TFY4315 Strålingsbiofysikk
TFY4320 Fysikk i medisinsk avbildning
TFY4330 Nanoverktøy
TFY4335 Bionanovitenskap
TFY4340 Nanofysikk (FY8909)
TFY4345 Klassisk mekanikk
TFY4350 Nanoteknologi, introduksjon

Emner på doktorgradsnivå (Ph.d.)

Emner på doktorgradsnivå (Ph.d.)

IFYeksamensarkiv_dato_navn

22 sep 2016 Irene Aspli