Eksamensoppgaver ved Institutt for fysikk

– Bachelor-, Master- og PhD-studier ved Institutt for fysikk (IFY)

Emnebeskrivelser for alle emner som undervises ved Institutt for fysikk

Tidligere eksamensoppgaver i emner for realfag-, sivilingeniør- og doktorgradstudier

Klikk på emnetittel (overskrift) for å se eksamensoppgave og løsningsforslag for emnet

FY1001 Mekanisk fysikk

FY1003 Elektrisitet og magnetisme

FY1003 Elektrisitet og magnetisme

Thu, 21 Feb 2019 12:30:44 +0100

FY2045 Kvantemekanikk I

FY3107 Matematiske approksimasjonsmetoder i fysikken (FY8304)

FY3107 Matematiske approksimasjonsmetoder i fysikken (FY8304)

FY3107 undevises sammen med emnet FY8304 Matematiske approksimasjonsmetoder i fysikken (PhD)

År Oppgave Løsningsforslag
2016    
2015    
     

Tilsvarer tidligere emne

2000 E-DIF4943-11des2000 L-DIF4943-11des2000
1998 E-74943-12jan1998 L-74943-12jan1998
1996 E-74943-20des1996 L-74943-20des1996
1994 E-74943-16des1994 L-74943-16des1994
1992 E-74943-19des1992 L-74943-19des1992
1990 E-74943-13des1990 L-74943-13des1990

Emnet FY3107 var nytt i studieåret 2014/2015. FY3107 undevises sammen med emnet FY8304, se eksamensoppgaver for FY8304 Matematiske approksimasjonsmetoder i fysikken

Tidligere emner som tilsvarer FY3107 Matematiske approksimasjonsmetoder i fysikken: 74943, DIF4943

Mon, 03 Oct 2016 14:19:36 +0200

FY3114 Funksjonelle materialer

FY3114 Funksjonelle materialer

År Oppgave Løsningsforslag
2016    
2015    
2014    
2013 E-FY3114-19des2013 L-FY3114-19des2013
Wed, 24 Aug 2016 14:35:53 +0200

FY3452 Gravitasjon og kosmologi (FY8903)

FY3452 Gravitasjon og kosmologi (FY8903)

FY3452 undervises sammen med emnet FY8903 Gravitasjon og kosmologi (PhD)

År Oppgave Løsningsforslag
2017 E-FY3452-13des2017 L-FY3452-13des2017
2016

E-FY3452-12des2016

E-FY3452-31mai2016

L-FY3452-12des2016

L-FY3452-31mai2016

2015    
2014    
2013

E-FY3452-08aug2013

E-FY3452-24mai2013

L-FY3452-08aug2013

L-FY3452-24mai2013

2012

E-FY3452-11aug2012

E-FY3452-19mai2012

L-FY3452-11aug2012

L-FY3452-19mai2012

2011

E-FY3452-17aug2011

E-FY3452-03jun2011

 

L-FY3452-03jun2011

2010 E-FY3452-21mai2010 L-FY3452-21mai2010
2009 E-FY3452-27mai2009 L-FY3452-27mai2009
2008 E-FY3452-03jun2008 L-FY3452-03jun2008
2007 E-FY3452-19mai2007 L-FY3452-19mai2007

Tilsvarer tidligere emne

2006 E-TFY4270-30mai2006 L-TFY4270-30mai2006
2004 E-TFY4270-26mai2004 L-TFY4270-26mai2004
2003

E-SIF4072-06aug2003

E-SIF4072-28mai2003

L-SIF4072-06aug2003

L-SIF4072-28mai2003

2002

E-SIF4072-08aug2002

E-SIF4072-30mai2002

L-SIF4072-08aug2002

L-SIF4072-30mai2002

2001 E-SIF4072-26mai2001 L-SIF4072-26mai2001
1999 E-74350-24nov1999 L-74350-24nov1999
1998 E-74350-08des1998 L-74350-08des1998
1997

E-74350-15des1997

E-74350-20aug1997

L-74350-15des1997

L-74350-20aug1997

1996

E-74350-30nov1996

E-74350-28aug1996

E-74350-15jan1996

L-74350-30nov1996

L-74350-28aug1996

L-74350-15jan1996

1995

E-74350-24aug1995

E-74350-28jan1995

L-74350-24aug1995

L-74350-28jan1995

1994

E-74350-30aug1994

E-74350-17jan1994

 

L-74350-17jan1994

1993 E-74350-20jan1993 L-74350-20jan1993
1992 E-74350-14jan1992 L-74350-14jan1992
1991 E-74350-25jan1991 L-74350-25jan1991
1990 E-74350-24aug1990 L-74350-24aug1990
1989

E-74350-12des1989

E-74350-29aug1989

L-74350-12des1989

L-74350-29aug1989

Tidligere emner som tilsvarer FY3452: TFY4270, SIF4072, 74350 Klassisk feltteori

Fri, 22 Jun 2018 10:51:33 +0200

FY3466 Videregående kvantefeltteori (FY8308)

FY3466 Videregående kvantefeltteori (FY8308)

FY3466 undervises sammen med PhD-emnet FY8308 Videregående kvantefeltteori (PhD)

År Oppgave Løsningsforslag
2016    
2015    
2014    
2013

E-FY3466-16okt2013 (home exam)

 
2012    
2011 E-FY3466-20des2011 L-FY3466-20des2011
2010    
2009    
2008 E-FY3466-20mai2008 L-FY3466-20mai2008
Mon, 19 Sep 2016 16:06:48 +0200

FY6019 Moderne fysikk

Et emne i KOMPIS Fysikk

FY6019 Moderne fysikk

Et emne i KOMPIS Fysikk

Fri, 09 Jun 2017 14:45:40 +0200

FY8102 Elektronmikroskopi og diffraksjon

FY8102 Elektronmikroskopi og diffraksjon

– Doktorgrads nivå (Ph.d)
År Oppgave Løsningsforslag
2016    
2015    
Tue, 18 Oct 2016 14:50:52 +0200

FY8201 Polymerfysikk

FY8201 Polymerfysikk

– Doktorgrads nivå (Ph.d)
År Oppgave Løsningsforslag
2016    
2015    
2014    
2013    
2012    
2011    
2010    
2009    
2008    
Tue, 18 Oct 2016 14:51:27 +0200

FY8203 Myke materialers fysikk

FY8203 Myke materialers fysikk

– Doktorgrads nivå (Ph.d)

Undervises ikke studieåret 2016/2017

År Oppgave Løsningsforslag
2016    
2015    
2014    
2013    
2012    
2011    
2010    
2009    
2008    
Tue, 18 Oct 2016 14:52:03 +0200

FY8302 Kvanteteorien for faste stoffer

FY8302 Kvanteteorien for faste stoffer

– Doktorgrads nivå (Ph.d)
År Oppgave Løsningsforslag
2016    
2015    
2014    
2013    
2012    
2011    
2010    
2009    
2008    
Tue, 18 Oct 2016 14:52:27 +0200

FY8305 Funksjonalintegral metoder i kondenserte fasers fysikk

FY8305 Funksjonalintegral metoder i kondenserte fasers fysikk

– Doktorgrads nivå (PhD)
År Oppgave Løsningsforslag
2016    
2015    
2014    
2013    
2012    
2011    
2010    
2009    
2008    
Mon, 19 Sep 2016 13:45:26 +0200

FY8408 Innføring i MR-avbildning

FY8408 Innføring i MR-avbildning

– Doktorgrads nivå (Ph.d)
År Oppgave Løsningsforslag
2016    

Emnet FY8408 blir undervist sammen med med MEDT8011 Innføring i MR-avbildning

Tue, 18 Oct 2016 14:53:04 +0200

FY8904 Numerisk fysikk

FY8904 Numerisk fysikk

– Doktorgrads nivå (Ph.d)

Emnet FY8904 undervises sammen med TFY4235, se eksamensoppgaver for TFY4235 Numerisk fysikk

Tue, 18 Oct 2016 14:55:58 +0200

FY8905 Materialfysikk

FY8905 Materialfysikk

– Doktorgrads nivå (Ph.d)

Emnet FY8905 undervises sammen med TFY4255, se eksamensoppgaver for TFY4255 Materialfysikk

Tue, 18 Oct 2016 14:55:34 +0200

FY8908 Kvanteoptikk

FY8908 Kvanteoptikk

– Doktorgrads nivå (Ph.d)

Emnet FY8908 undervises sammen med TFY4292, se eksamensoppgaver for TFY4292 Kvanteoptikk

Tue, 18 Oct 2016 14:54:16 +0200

FY8909 Nanofysikk

FY8909 Nanofysikk

– Doktorgrads nivå (Ph.d)

Emnet FY8909 undervises sammen med TFY4340, se eksamensoppgaver for TFY4340 Nanofysikk

Tue, 18 Oct 2016 14:54:02 +0200

FY8910 Ikkelineær dynamikk

FY8910 Ikkelineær dynamikk

– Doktorgrads nivå (Ph.d)

Emnet FY8910 undervises sammen med TFY4305, se eksamensoppgaver for TFY4305 Ikkelineær dynamikk

Tue, 18 Oct 2016 14:53:48 +0200

TFY4165 Termisk fysikk

TFY4165 Termisk fysikk

År Oppgave Løsningsforslag
2018 E-TFY4165-09aug2018 L-TFY4165-09aug2018
2017

E-TFY4165-11des2017

E-TFY4165-07aug2017

L-TFY4165-11des2017

L-TFY4165-07aug2017

2016

E-TFY4165-15des2016

E-TFY4165-12aug2016

L-TFY4165-15des2016

L-TFY4165-12aug2016

2015

E-TFY4165-05des2015

E-TFY4165-20mai2015

L-TFY4165-05des2015

L-TFY4165-20mai2015

2014

E-TFY4165-11aug2014

E-TFY4165-02jun2014

L-TFY4165-11aug2014

L-TFY4165-02jun2014

2013

E-TFY4165-12aug2013

E-TFY4165-06jun2013

LF mangler 12. august 2013

L-TFY4165-06jun2013

2012 E-TFY4165-21mai2012 L-TFY4165-21mai2012
2011

E-TFY4165-20aug2011

E-TFY4165-08jun2011

L-TFY4165-20aug2011

L-TFY4165-08jun2011

2010

E-TFY4165-19aug2010

E-TFY4165-04jun2010

L-TFY4165-19aug2010

L-TFY4165-04jun2010

2009

E-TFY4165-07des2009

E-TFY4165-29mai2009

L-TFY4165-07des2009

L-TFY4165-29mai2009

2008

E-TFY4165-19des2008

E-TFY4165-03jun2008

L-TFY4165-19des2008

L-TFY4165-03jun2008

2007

E-TFY4165-17des2007

E-TFY4165-02jun2007

L-TFY4165-17des2007

L-TFY4165-02jun2007

2006

E-TFY4165-30nov2006

E-TFY4165-22mai2006

L-TFY4165-30nov2006

L-TFY4165-22mai2006

2005 E-TFY4165-27mai2005 L-TFY4165-27mai2005
2004 E-TFY4165-18jun2004 L-TFY4165-18jun2004

Tilsvarer tidligere emne

2003

E-SIF4016-05aug2003

E-SIF4016-20mai2003

L-SIF4016-05aug2003

L-SIF4016-20mai2003

2002

E-SIF4016-10aug2002

E-SIF4016-25mai2002

L-SIF4016-10aug2002

L-SIF4016-25mai2002

2001

E-SIF4016-30jul2001

E-SIF4016-18mai2001

L-SIF4016-30jul2001

L-SIF4016-18mai2001

2000

E-SIF4016-16aug2000

E-SIF4016-15mai2000

L-SIF4016-16aug2000

L-SIF4016-15mai2000

1999

E-SIF4016-13aug1999

E-SIF4016-19mai1999

L-SIF4016-13aug1999

L-SIF4016-19mai1999

1998 E-74306-23mai1998 L-74306-23mai1998
1997

E-74306-09aug1997

E-74306-24mai1997

L-74306-09aug1997

L-74306-24mai1997

1996

E-74306-09aug1996

E-74306-24mai1996

L-74306-09aug1996

L-74306-24mai1996

Tidligere emner som tilsvarer TFY4165 Termisk fysikk: FY1005, SIF4016, 74305, 74306 Termisk fysikk og 71517 Termodynamikk/Teoretisk fysikk 1D

Mon, 10 Sep 2018 08:39:42 +0200

TFY4190 Instrumentering

TFY4190 Instrumentering

År Oppgave med løsningsforslag
2017 E-TFY4190-16mai2017
2016 E-TFY4190-11jun2016
2015 E-TFY4190-21mai2015
2014 E-TFY4190-30mai2014
2013 E-TFY4190-03jun2013
2012 E-TFY4190-29mai2012
2011 E-TFY4190-26mai2011
2010  
2009  
2008  
2007  
2006  
2005  
Mon, 12 Jun 2017 12:59:47 +0200

TFY4215 Innføring i kvantefysikk

TFY4215 Innføring i kvantefysikk

Mon, 18 Jun 2018 11:10:34 +0200

TFY4225 Kjerne- og strålingsfysikk

TFY4225 Kjerne- og strålingsfysikk

År Oppgave Løsningsforslag
2016    
2015    
2014    
2013    
2012 E-TFY4225-12des2012 E-TFY4225-12des2012
2011    
2010 E-TFY4225-01des2010 L-TFY4225-01des2010
2009 E-TFY4225-30nov2009 L-TFY4225-30nov2009

Tilsvarer tidligere emne

2000

E-SIF4054-21des2000

E-74355-30mai2000

L-SIF4054-21des2000

E-74355-30mai2000

1997 E-74355-10mai1997 E-74355-10mai1997
1995 E-74355-27mai1995 E-74355-27mai1995

Tidligere emner som tilsvarer TFY4225 Kjerne- og strålingsfysikk: SIF4054 Kjerne- og strålingsfysikk, 74355 Kjernefysikk

Wed, 07 Sep 2016 13:57:59 +0200

TFY4230 Statistisk fysikk

TFY4235 Numerisk fysikk (FY8904)

TFY4235 Numerisk fysikk (FY8904)

Emnet TFY4235 Nanofysikk undervises sammen med emnet FY8904 Numerisk fysikk (PhD)

År Oppgave Løsningsforslag
2018 E-TFY4235-07mai2018  
2017 E-TFY4235-08mai2017  
2016 E-TFY4235-09mai2016  
2015 E-TFY4235-04mai2015  
2014 E-TFY4235-05mai2014  
2013 E-TFY4235-06mai2013  
2012    
2011 E-TFY4235-13mai2011  
2010 E-TFY4235-29mai2010  

Tilsvarer tidligere emne

2009 E-SIF4058-25mai2002  
2008 E-SIF4058-15mai2001  
Mon, 18 Jun 2018 13:19:35 +0200

TFY4255 Materialfysikk (FY8905)

TFY4255 Materialfysikk (FY8905)

TFY4255 Materialfysikk undevises sammen med emnet FY8905 Materialfysikk (PhD)

År Oppgave Løsningsforslag
2016    
2015    
2014    
Mon, 19 Sep 2016 16:09:22 +0200

TFY4280 Signalanalyse

TFY4280 Signalanalyse

År Oppgave Løsningsforslag
2016    
2015    
2014    
2013    
2012 E-TFY4280-02jun2012  
2011    
2010 E-TFY4280-26mai2010 L-TFY4280-26mai2010
2009 E-TFY4280-19mai2009 L-TFY4280-19mai2009
Fri, 02 Sep 2016 16:06:04 +0200

TFY4292 Kvanteoptikk (FY8908)

TFY4292 Kvanteoptikk (FY8908)

TFY4292 undervises sammen med emnet FY8908 Kvanteoptikk (PhD)

År Oppgave Løsningsforslag
2016    
2015    
2014    
Mon, 19 Sep 2016 16:17:05 +0200

TFY4305 Ikkelineær dynamikk (FY8910)

TFY4310 Molekylær biofysikk

TFY4310 Molekylær biofysikk

År Oppgave Løsningsforslag
2016    
2015    
2014    
2013 E-TFY4310-07des2013 L-TFY4310-07des2013
2012    
2011 E-TFY4310-13des2011  
2010 E-TFY4310-18des2010 L-TFY4310-18des2010
2009 E-TFY4310-15des2009  

Tilsvarer tidligere emne

2000 E-SIF4090-04des2000 L-SIF4090-04des2000
1999 E-74635-29nov1999 L-74635-29nov1999
1998 E-74635-03des1998 L-74635-03des1998
1997 E-74635-12des1997 L-74635-12des1997

Tidligere emner som tilsvarer TFY4310 Molekylær biofysikk: SIF4090, 74635

Fri, 09 Sep 2016 09:41:02 +0200

TFY4320 Fysikk i medisinsk avbildning

TFY4320 Fysikk i medisinsk avbildning

År Oppgave Løsningsforslag
2016    
2015    
2009 E-TFY4320-02jun2009  

Tilsvarer tidligere emne

1997 E-74670-06mai1997  
1996 E-74670-06mai1996  
1995 E-74670-24aug1995  

Tidligere emner som tilsvarer TFY4320 Fysikk i medisinsk avbildning: 74670 Biomedisinsk teknikk

Fri, 09 Sep 2016 10:16:32 +0200

TFY4335 Bionanovitenskap

TFY4335 Bionanovitenskap

År Oppgave med løsningsforslag
2016  
2015  
2014  
2013  
2012 TFY4335-15des2012
2011 TFY4335-01des2011
2010 TFY4335-15des2010
2009 TFY4335-18mai2009
2008 TFY4335-27mai2008
Tue, 30 Aug 2016 09:29:40 +0200

TFY4350 Nanoteknologi, introduksjon

TFY4350 Nanoteknologi, introduksjon

År Oppgave Løsningsforslag
2016    
2015    
Fri, 09 Sep 2016 10:35:18 +0200

Emner på doktorgradsnivå (Ph.d.)

Thu, 22 Sep 2016 10:24:38 +0200
Irene Aspli