Institutt for fysikk

Forskning

Student Lise Ramlet Østli and PhD candidate Federico Mazzola examines samples in their research on the super-material graphene. Foto: Per Henning/NTNU

Forskningsaktiviteten ved Institutt for fysikk er orientert i mange retninger. Vi studerer alt fra elementærpartikkelfysikk og atomkjernens indre struktur til astrofysikk hvor vi søker ny kunnskap om universet vi lever i.

Institutt for fysikk er inndelt i fem seksjoner som igjen har flere forskningsgrupper.

Seksjoner Divisions
Anvendt fysikk Applied physics
Biofysikk og Medisinsk teknologi Biophysics and medical technology
Komplekse materialer Complex materials
Kondenserte mediers fysikk Condensed matter physics
Teoretisk fysikk Theoretical physics
Universitetsdidaktikk University didactics

Forskning i engelske nettsider

Forskningen ved Institutt for fysikk er presentert i engelske nettsider; Research at the Department of Physics

Kontakt

Forskningsdokumentasjon

Publikasjoner Institutt for fysikk

Forskningsresultater 2000-2017

Cristin

CRIStin er et felles system for forskningsdokumentasjon i Norge. Registrere forskning i CRIStin