course-details-portlet

TFY4195 - Optikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Geometrisk optikk. Grunnleggende optiske avbildningssystemer: øye, kamera, teleskop, mikroskop. Matrisebeskrivelse av avbildningssystemer. Elektromagnetiske bølger. Bølgeteori og polarisasjon. Koherente og ikke-koherente lyskilder. Totalrefleksjon og optisk bølgeledning. Interferens og diffraksjon i fjernfelt.

Læringsutbytte

Studenten skal få en introduksjon til optikk som fagdisiplin og dens rolle i det moderne samfunnet.


Studenten skal beherske den geometriske optikktilnærmelsen, inkludert Gauss tynne linselov, Fermats og Huygens prinsipper, og paraksial matriseformalisme for brytende og reflekterende optiske flater. Studenten skal kunne analysere typiske optiske avbildende systemer, med vekt det menneskelige øyet, kamera, teleskop og mikroskop.


Bølgeoptikkdelen av kurset skal gi studenten grunnkunnskaper innen interferometri, polarisasjon, diffraksjon, og kjennskap om koherente og ikke-koherente lyskilder. Studenten skal kunne analysere og beregne interferens mellom planbølger og kulebølger, refleksjon og transmisjon av planbølger, og optisk bølgeledning innen tynne flater og fibrer. Studenten skal oppnå inngående kunnskap om lysets polarisasjon og dets forandring ved refleksjon og transmisjon.


Studenten vil bli kjent med betingelsene for nær og fjern-felt diffraksjon og kunne regne på fjern-felt diffraksjon fra gitre og enkle aperturfunksjoner. Studenten skal være kjent med og kunne redogjøre for begrep som numerisk aperture, F-tall, oppløsning og bildekvalitet for optiske systemer som følger av diffraksjon.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og demonstrasjoner, regneøvinger, obligatoriske laboratorieøvinger. Emnet kan bli undervist på engelsk dersom internasjonale mastergradsstudenter følger emnet. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen i august) kan bli endret fra skriftlig til muntlig.
Hvis undervisningen gis på engelsk, kan eksamen bli gitt kun på engelsk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Lærebok: Pedrotti 'Introduction to Optics' - 3rd ed. (Pearson; 2007).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4040 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Optikk
  • Fysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU