course-details-portlet

TFY4195 - Optikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Elektromagnetiske bølger.
Geometrisk optikk. Matrisebeskrivelse av avbildningssystem. Aberrasjon. Bølgeteori og polarisasjon. Optisk bølgeledning og fiberoptikk. Koherens, korrelasjon og interferens. Fourieroptikk og diffraksjon. Optiske avbildningssystemer: øye, kamera, teleskop, mikroskop. Introduksjon til optisk spektroskopi, lyskilder og lysdeteksjon.

Læringsutbytte

Studenten skal få en introduksjon til optikk som fagdisiplin og dens rolle i det moderne samfunnet.

Studenten skal beherske den geometriske optikktilnærmelsen, inkludert Fermats prinsipp, strålebaneligningen, og paraksial matriseformalisme for brytende og reflekterende optiske flater. Studenten skal få grunnleggende kjennskap til design av optiske systemer og aberrasjon, med vekt på avbildende systemer.

Bølgeoptikkdelen av kurset skal gi studenten solide grunnkunnskaper innen interferometri, koherens, polarisasjon og diffraksjon. Studenten skal kunne analysere og forstå interferens mellom planbølger og kulebølger, refleksjon og transmisjon av planbølger, og optisk bølgeledning innen tynne flater og optiske fibrer. Studenten skal oppnå inngående kunnskap om lysets polarisasjon og dets forandring ved refleksjon og transmisjon, og kunne analysere polarisasjonen i optiske system ved hjelp av Jones-formalismen.

Studenten vil bli kjent med Fresnel og Fraunhofer-diffraksjon. Studenten skal kunne regne på diffraksjon fra gitre, inkludert å bruke konvolusjonsteoremet til å analysere optiske systemer. Studenten skal kunne grunnleggende Fourieroptikk og bølgebeskrivelsen av bildedannelse. Studenten skal forstå sammenhengen mellom numerisk aperture, F-tall, oppløsning og bildekvalitet for optiske system.

Studenten vil bli introdusert for ulike lyskilder inkludert lasere. Endelig vil studenten få en grundig innføring i optiske bildedannende systemer med vekt på det menneskelige øyet, kamera, teleskop og mikroskop.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og demonstrasjoner, regneøvinger, obligatoriske laboratorieøvinger. En obligatorisk innlevering/prosjekt kan bli gitt innen analyse av optisk avbildnings-system. Emnet kan bli undervist på engelsk dersom internasjonale mastergradsstudenter følger emnet. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen i august) kan bli endret fra skriftlig til muntlig.
Hvis undervisningen gis på engelsk, kan eksamen bli gitt kun på engelsk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Lærebok: E. Hecht "Optics" - 5th ed. (Pearson; 2017).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4040 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Optikk
  • Fysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 28.11.2019 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SU204 Sukkerhuset 38
SU200 Sukkerhuset 19
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 6
SL120 orange sone Sluppenvegen 14 1
SU206 Sukkerhuset 17
SU306 Sukkerhuset 38
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU